Overgangsrecht Wlz

Heeft u een AWBZ-indicatie voor zorg dan kunnen in 2015 een aantal dingen voor u veranderen. Zo kunt u te maken krijgen met het overgangsrecht. Welke type overgangsrecht bij u van toepassing is hangt af van uw indicatie, zorgzwaartepakket en uw huidige gezondheidstoestand.

Lees ook
Zorgverzekeringen Vergelijken
Zorgverzekering vergelijken

Vergelijk alle zorgverzekeringen voor 2018 op basis van premie, dekking en polisvoorwaarden. Met de zorgvergelijker van het Zorgverzekering Informatie Centrum ziet u snel wat voor u de goedkoopste zorgverzekering 2018 jaar is.

 

Hoe is het overgangsrecht Wlz geregeld?

Het type overgangsrecht waar u mee te maken heeft, hangt af van het type indicatie voor zorg dat u in 2014 had. Had u een indicatie voor verblijf, dan wordt het overgangsrecht bepaalt door uw zorgzwaartepakket. Een dergelijk pakket hoort bij ‘zorg met verblijf’. Laatstgenoemde is het recht om in een zorginstelling te wonen. In het zorgzwaartepakket staat omschreven welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Het overgangsrecht Wlz omvat de volgende regelingen:


 • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft een Wlz-indicatiebesluit dat geldig is tot en met 31 december 2015.
 • Daarmee houdt u of uw kind het hele jaar 2015 aanspraak op dezelfde soort zorg en uren als die u in 2014 ontving.
 • Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan blijft het zorgkantoor hiervoor verantwoordelijk.
 • Als u 18 jaar of ouder bent, blijft u een eigen bijdrage betalen.

Let op!
In 2015 wordt het ‘zorgzwaartepakket’ (ZZP) uit de AWBZ vervangen door het zogenaamde ‘zorgprofiel’. Een zorgprofiel brengt in kaart welke (en hoeveel) ondersteuning, zorg en behandeling nodig iemand nodig heeft.

 

Wat gebeurt er met mensen zonder zorgzwaartepakket?

In de wet is vastgelegd welke zwaartepakketten overgaan op de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor mensen die geen zorgzwaartepakket hebben is een speciale regeling getroffen. Zo krijgen mensen die intensieve zorg nodig hebben, maar geen indicatie voor verblijf (en dus geen zorgzwaartepakket) hebben toch te maken met het overgangsrecht Wlz. In de loop van 2015 wordt hun zorgvraag opnieuw beoordeeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waarop laatstgenoemde een nieuwe indicatie voor zorg opstelt.

 

Wat gebeurt er met mensen met een hoog zorgzwaartepakket?

Er bestaan verschillende zorgzwaartepakketten. Het Centrum Indicatiestelling Zorg stelt doorgaans vast welk pakket bij uw zorgbehoeften aansluit. Dit pakket krijgt u vervolgens toebedeeld. Heeft u een hoog zorgzwaartepakket dan is uw AWBZ-indicatie op 1 januari 2015 automatisch omgezet naar een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze indicatie is onbeperkt geldig, mits uw zorgvraag onveranderd blijft. Hoge zorgzwaartepakketten voor volwassenen zijn:


 • Verpleging en Verzorging (V&V) – 4 en hoger
 • Verstandelijk gehandicapt (VG) – 3 en hoger
 • Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) 1
 • Lichamelijk gehandicapten (LG) – 2 en 4-7
 • Zintuiglijk gehandicapten (ZG) – auditief 2-5 en visueel 2-5

Let op!
Indicaties voor licht verstandelijk gehandicapt (LVG) en sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) zijn niet onbeperkt geldig.

 

Wat gebeurt er met mensen met een laag zorgzwaartepakket?

Naast de hoge zorgzwaartepakketten bestaan er ook lage zorgzwaartepakketten. Lage zorgzwaartepakketten voor volwassenen zijn:


 • Verpleging en Verzorging (V&V) – 1 t/m 3
 • Verstandelijk gehandicapten (VG) – 1 en 2
 • Lichamelijk gehandicapten (LG) – 1 en 3
 • Zintuiglijk gehandicapten (ZG) – auditief 1 en visueel 1

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf in combinatie met een laag zorgzwaartepakket, dan moet u in 2015, voordat uw AWBZ-indicatie verloopt, een keuze maken.

Waar kunt u uit kiezen?

Bij de brief die u van uw zorgkantoor hebt ontvangen is een antwoordkaart bijgevoegd. Met deze kaart kunt u uw keuze vastleggen. Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf en een laag zorgzwaartepakket, dan heeft u drie opties:


 • U kiest ervoor thuis te blijven met zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • U kiest ervoor middels de Wet langdurige zorg (Wlz) opgenomen te worden in een instelling.
 • U kiest ervoor helemaal geen zorg te ontvangen.

Wanneer moet u kiezen?

Wanneer u moet kiezen is afhankelijk van uw AWBZ-indicatie. Er zijn twee scenario’s:


 • Uw AWBZ-indicatie loopt in 2015 af.
 • Uw AWBZ-indicatie loopt tot na 31 december 2015.

In het geval uw AWBZ-indicatie in 2015 afloopt, dient u minimaal 8 weken voor het verlopen van uw AWBZ-indicatie een keuze te hebben vastgelegd. Als uw indicatie tot na 31 december 2015 loopt, dient u voor 1 november 2015 uw keuze te hebben vastgelegd.

Wanneer gaat uw keuze in?

Loopt uw AWBZ-indicatie in 2015 af, dan gaan uw keuze gelijk na afloop in. Loopt uw AWBZ-indicatie door tot na 31 december 2015, dan zal uw keuze op 31 december 2015 ingaan. In dit laatste geval kunt u er ook voor kiezen uw keuze eerder in te laten gaan: dit kunt u aangeven bij het betrokken zorgkantoor.

 

Afspraken maken met het zorgkantoor

Het zorgkantoor zal met u in overleg gaan betreffende uw nieuwe pakket aan zorgvoorzieningen. In de praktijk zal het zorgkantoor contact met u opnemen voor het bespreken van uw zorgvoorzieningen: dit hoeft u zelf niet te doen. Als u nog geen contact heeft gehad met het zorgkantoor, en u maakt zich zorgen over het verstrijken van het overgangsrecht, dan kunt u ook zelf contact opnemen met het zorgkantoor.

Cliëntondersteuning

Gaat u op gesprek bij een vertegenwoordiger van het zorgkantoor, dan mag u altijd iemand (vriend, kennis of familielid) meenemen. U heeft ook recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze vertegenwoordiger kan u helpen bij uw onderhandelingen met het zorgkantoor. Zo kan hij of zij samen met u controleren of het aangeboden pakket aan Wlz-voorzieningen in uw zorgbehoeften kan voorzien, en of u al dan niet akkoord moet gaan met het pakket. U kunt bij het zorgkantoor vragen wie u de nodige cliëntondersteuning kan bieden.