Basisverzekering

Voor iedereen die in Nederland woont en werkt geldt dat hij of zij wettelijk verplicht is om zich te verzekeren tegen de meest voorkomende medische zorg door middel van een basisverzekering. Zaken als aanschaf van medicijnen en ziekenhuis- of huisartsenbezoek zijn daarmee qua kosten gedekt, evenals (in beperkte mate) ziekenvervoer, paramedische en tandheelkundige zorg.

Wat omvat het basispakket als zorgverzekering nu precies?

In de verzekeringsvoorwaarden bij uw zorgverzekering staat in detail vermeld wat uw verzekeraar onder welke voorwaarden dekt, of u in sommige gevallen iets moet bijbetalen en hoe vaak een bepaalde behandeling wordt vergoed. Hoewel sommige voorwaarden per verzekeringsmaatschappij wellicht kunnen veranderen, kunt u er in de grote lijnen vanuit gaan dat de volgende zaken bij uw basispakket zijn inbegrepen:

 • Geneeskundige zorg onder meer verleend door ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen en verloskundigen
 • Medicijnen en andere geneesmiddelen
 • Medische hulpmiddelen
 • Paramedische zorg waaronder (beperkt) oefentherapie of fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en dieet advies
 • Tandheelkundige zorg tot 22 jaar
 • Specialistische tandheelkunde
 • Kunstgebit
 • Zowel ziekenvervoer per ambulance als zittend vervoer
 • Ziekenhuisverblijf
 • Maximaal 3 IVF behandelingen (reageerbuisbevruchtingen)
 • Kraamzorg

De samenstelling van het basispakket kan van tijd tot tijd wettelijk worden aangepast. Meestal gaan dergelijke veranderingen bij aanvang van een nieuw jaar in. Het kan dus verstandig zijn om jaarlijks na te gaan of er wellicht voor u belangrijke veranderingen zijn doorgevoerd. Aangezien u ieder jaar van zorgverzekeraar kunt overstappen is het slim om de verschillende zorgverzekeringen te vergelijken.

Het basispakket dat voor iedere Nederlander wettelijk verplicht is, is bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Bij de goedkoopste zorgverzekering heeft men het daarom vaak over de basisverzekering omdat het bij de aanvullende verzekering in veel gevallen appels met peren vergelijken is. De manier waarop de zorg aangeboden wordt kan echter wel per verzekeringsmaatschappij verschillen. Eventuele prijs- en kwaliteitsafspraken die een zorgverzekeraar heeft gemaakt met zorgaanbieders, zijn van invloed op de wijze van zorg vergoeding en op de kosten.

Wijzigingen in het basispakket

Het basispakket is aan verandering onderhevig waarbij er jaarlijks wijzigingen worden doorgevoerd. Op onze zorgverzekering 2022 pagina kunt u de meest recente veranderingen vinden.

Premie basisverzekering

De premie die men vanaf achttien jaar en ouder voor het basispakket van de zorgverzekering betaalt, bestaat uit een nominale premie en een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt mogelijk (bruto) vergoed door uw werkgever.

Overal dezelfde premie voor de basisverzekering

Omdat premiedifferentiatie tussen verzekeraars niet is toegestaan, betaalt u bij iedere verzekeraar dezelfde nominale premies voor de verschillende vormen van basisverzekering als alle andere klanten bij deze verzekeraar. Deze nominale premie bedraagt gemiddeld ongeveer €1.200,- per jaar. Dit bedrag is per verzekeraar voor iedereen gelijk omdat ook op basis van leeftijd, geslacht en gezondheid geen verschil gemaakt mag worden in de hoogte van de premie voor de basisverzekering.

Acceptatieplicht Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben te maken met de acceptatieplicht voor wat betreft de basisverzekering. Dit wil zeggen dat niemand door een verzekeraar geweigerd mag worden voor de basisverzekering. Net als bij de premiebepaling mag er volgens de regels van de acceptatieplicht geen onderscheid gemaakt worden in sekse, leeftijd, gezondheidstoestand en het eventuele bijbehorende risico op ziektekosten.

Eigen risico basisverzekering

Voor verzekerden van het basispakket geldt in 2012 een eigen risico van €385,-. Dit eigen risico is verplicht. Van de gemaakte kosten waarop het eigen risico van toepassing is, komt de eerste €385,- voor rekening van de verzekerde. Alle kosten die boven het eigen risico bedrag uitkomen worden vervolgens door de verzekeraar vergoed.