Disclaimer

Op de website zorgverzekering.org wordt enkel informatie over zorgverzekeringen, zorgverzekeraars, evenals algemene informatie met betrekking tot wet- en regelgeving omtrent zorgverzekeringen bijeengebracht die via het internet, dan wel via andere openbare bronnen, vrij beschikbaar is. Het Z.I.C. vergelijkt daarmee zelf op geen enkele wijzen producten of diensten. Ook vervult het Z.I.C. hiermee op geen enkele wijze een adviserende rol.

Het Z.I.C. streeft naar een zo correct mogelijke weergave van alle gegevens en informatie. Voor eventuele onjuistheden in de weergave van deze informatie aanvaardt het Z.I.C. geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de website zorgverzekering.org kunnen geen rechten worden ontleend.

Vanuit de informatie op zorgverzekering.org verwijst het Z.I.C. u, waar van toepassing, ook door naar relevante externe websites. Het Z.I.C. heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze externe websites. Het Z.I.C. kan daardoor ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de inhoud van deze externe websites, dan wel voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit beslissingen die u baseert op de informatie van deze externe websites.

Het Z.I.C. wil u met de website zorgverzekering.org helpen om een beter inzicht te krijgen in de rol die een zorgverzekering kan vervullen als onderdeel van een gezond financieel plan voor uw toekomst. De inhoud die op Zorgverzekering.org staat is opgesteld voor informatieve doeleinden. Financiële beslissingen zijn altijd zeer persoonlijk, gebaseerd op de situatie van een individu. Neem contact op met een professional alvorens financiële beslissingen te nemen. Z.I.C. is niet aansprakelijk voor uw beslissingen op het gebied van (zorg)verzekeringen, danwel andere financiële gebieden.