Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u door ouderdom of ziekte bepaalde beperkingen die uw deelname aan de samenleving bemoeilijken? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een Wmo-voorziening.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Wmo staat voor de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’. Deze wet zorgt ervoor dat mensen met een beperking de hulp krijgen die zij nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving en zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. In samenwerking met de gemeente wordt bepaald welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt steun aan mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven. De zorg kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) worden ontvangen. Het kan zijn dat er wijzigingen zijn, op de pagina Zorgverzekering 2019 houden wij alle wijzigingen voor het komende jaar bij. Indien het van toepassing is voor deze pagina dan veranderen we het hier uiteraard ook.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Uw zorgverzekering in 2019

Vanaf 12 november zullen alle zorgpremies 2019 bekend zijn, en vanaf dat moment is het mogelijk om over te stappen voor uw zorgverzekering in 2019. Lees alle belangrijke informatie in één overzicht.

 

Welke zorgvoorzieningen biedt de Wmo?

De zorgvoorzieningen vanuit de Wmo zijn in grofweg drie categorieën in te delen: woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en huishoudelijke voorzieningen. Onderstaand vindt u een overzicht van de meest voorkomende voorzieningen.

woonvoorzieningen:


 • Aanbouw aan uw woning
 • Aanpassing van uw woning (Verbreding van deuren, wegnemen drempels, etc.)
 • Douchehulpmiddelen (Douchezit, antislipvloer, kantelbare spiegel, etc.)
 • Toiletvoorzieningen (Verhoogd toilet, beugels, toiletstoel, etc.)
 • Traplift
 • Verhuis- en inrichtingskostenvergoeding

Vervoersvoorzieningen


 • Een collectief systeem van aanvullend (al dan niet openbaar) vervoer (regio taxi)
 • Vergoeding van vervoer per eigen auto
 • Een bruikleenauto
 • Vervoer per taxi of rolstoeltaxi
 • Aanpassing van een eigen auto
 • Een gesloten buitenwagen
 • Een scootmobiel
 • Bijzondere fietsen
 • Rolstoelscooter
 • Speciale voorzieningen voor kinderen, zoals een duofiets

Huishoudelijke voorzieningen


 • Opruimen en schoonmaken
 • Verzorgen van planten en huisdieren
 • Bedden opmaken
 • Klaarmaken van maaltijden
 • Kinderopvang
 • Oppassen
 • Boodschappen

Komt u in aanmerking voor zorg in natura vanuit de Wmo?

Bij zorg in natura zal uw gemeente zorgvoorzieningen voor u inkopen. Dit hoeft u niet zelf te doen, zoals bij een pgb (persoonsgebonden budget) het geval is. De gemeente zal bij zorg in natura bijvoorbeeld beslissen over de soort rolstoel die u krijgt, of wie u gaat helpen in het huishouden. Als u een aanvraag doet voor zorgvoorzieningen vanuit de Wmo zal de gemeente eerst controleren of u in aanmerking komt voor de ondersteuning. Om in aanmerking te komen moeten de volgende criteria op u van toepassing zijn:


 • U verblijft rechtmatig in Nederland
 • De voorziening die u aanvraagt is niet algemeen gebruikelijk
 • U bent woonachtig in de gemeente waar u de aanvraag doet
 • U heeft door een voorziening aantoonbare meerkosten
 • Er is geen sprake van een voorliggende voorziening
 • Uw inkomen is niet te hoog
 • De kosten voor de aangevraagde voorziening zijn nog niet gemaakt
 • De voorziening die u aanvraagt is niet eerder verstrekt (of de normale afschrijvingstermijn van dezelfde, eerder aangevraagde voorziening is verstreken)

Ook als u geen Nederlander bent of in een ander land woont, kunt u in aanmerking komen voor zorg uit de Wmo. U dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:


 • U bent inwoner van een EU-land, een EER-land of Zwitserland en u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw inkomen bedraagt tenminste de helft van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • U heeft een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • U heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd op asielgronden.

Let op!
Staat op uw verblijfsvergunning de tekst “Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht” vermeld, dan kan uw Wmo-aanvraag mogelijk gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. In dit geval is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente waar u een aanvraag wilt doen, en/of om een advocaat in te schakelen.

Tip!
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor zorgvoorzieningen uit de Wmo, neem dan contact op met uw gemeente. Gemeenten mogen namelijk zelf een aantal aanvullende voorwaarden stellen.

Komt u in aanmerking voor een Wmo-pgb?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u van de gemeente ontvangt en waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. In eerste instantie zal de gemeente u alleen zorg in natura verschaffen, mits u aan de voorgenoemde voorwaarden voor Wmo-zorg voldoet. Om een Wmo-pgb te ontvangen dient u aan de gemeente uit te leggen waarom de zorg in natura onvoldoende in uw behoeften kan voorzien. Daarnaast dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:


 • U moet in staat zijn zelf het budget te beheren, of u moet iemand machtigen dit voor u te doen. Met het budget dient u zelf zorg in te kopen en zorgverleners aan te sturen.
 • U moet doeltreffende ondersteuning inkopen. Dit betekent dat u met de hulp die u koopt zelfstandiger kunt leven. Ook moet de ondersteuning cliëntgericht en veilig zijn.

De gemeente mag u niet zomaar een persoonsgebonden budget weigeren. U moet echter wel aan de voorgenoemde voorwaarden voldoen.

Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Naast de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maakt u mogelijk ook aanspraak op zorgvoorzieningen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgvoorzieningen vanuit deze wet worden dan volledig of deels door uw zorgverzekering vergoed. Voor het vinden van een zorgverzekering die past bij uw wensen, kunt u bij het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) uw zorgverzekering vergelijken.

Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente op grond van de Wmo heeft gemaakt, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. U kunt bijvoorbeeld bezwaar hebben op de soort zorg die de gemeente u toekent, maar u kunt ook bij de gemeente terecht wanneer u vindt dat u te weinig of teveel zorg ontvangt. Deze procedure omvat een aantal stappen die hieronder worden beschreven.

Bezwaarschrift Wmo

U schrijft een brief aan de gemeente waarin u uw bezwaar voorlegt. Hierin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de gemeente. U moet dit doen binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht indien u een bezwaar maakt.

Heroverweging beslissing Wmo

Na het ontvangen van de brief, heeft de gemeente 10 weken de tijd om een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. Dit termijn kan eventueel met 4 weken verlengd worden. Hierbij zal rekening worden gehouden met nieuwe feiten en omstandigheden. In de uiteindelijke beslissing moet de gemeente duidelijk verantwoorden waarom ze tot  de beslissing zijn gekomen.

Beroep bij de rechtbank

Indien u het alsnog niet eens bent met de uiteindelijk beslissing, kunt u ervoor kiezen om de zaak te laten voorkomen bij de Centrale Raad van Beroep. Hiervoor dient u een beroepschrift in, waarin u duidelijk toelicht waarom u het beroep wilt laten plaatsvinden. Hiervoor heeft u 6 weken de tijd. De Centrale Raad van Beroep brengt kosten (griffierechten) in rekening voor een procedure. Bij de uitspraak van de Centrale Raad is het niet meer mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Bij het indienen van bezwaar kunt u de hulp inroepen van het Juridisch Loket of een sociaal raadsman.