Zorg aanvragen vanuit de Wmo

Het aanvragen van ondersteuning op basis van de Wmo gaat via de gemeente. In overleg wordt vastgesteld of u ondersteuning krijgt, en welke vormen van ondersteuning nodig zijn.

Hierbij wordt gekeken naar uw beperkingen, en hoe deze uw deelname aan de maatschappij bemoeilijken. De gemeente zoekt in overleg met u naar de meest geschikte oplossing. Deze oplossing kan binnen uw netwerk zijn, maar ook in de vorm van algemene of individuele voorzieningen.

Aanvraag bij het zorgloket

Wilt u gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan kunt u een indicatie-aanvraag doen bij uw gemeente. Gemeenten beschikken over zorgloketten waar u uw aanvraag kunt doen. Hier kunt u terecht om een aanvraag voor nieuwe voorzieningen te doen, of om het gebruik van huidige voorzieningen te verlengen.
 

Aanvraagformulier

In de meeste gevallen zal het zorgloket (ook wel ‘Wmo-loket’ genoemd) u een aanvraagformulier verschaffen. Dit formulier dient u schriftelijk in te vullen en in te leveren bij het zorgloket. Bij sommige gemeenten kan het aanvraagformulier ook elektronisch worden aangevraagd en opgestuurd via de officiële website van uw gemeente.
 

Zorg in natura of een pgb

Indien u in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, heeft u de keuze uit twee mogelijkheden:


  • U kiest voor een Persoonsgebonden Budget (pgb). Dit is een bedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt die u nodig hebt.
  • U kiest ervoor om de gemeente zich te laten ontfermen over de zorg. De gemeente bepaalt in dit geval wie uw zorg verschaft, en welk hulpmiddel u zult krijgen (bijvoorbeeld een rolstoel). Deze zorg staat bekend als ‘zorg in natura’.

Mag de gemeente een voorziening weigeren bij een te hoog inkomen?

Het is onmogelijk voor een gemeente om een grens op het inkomen te bepalen om in aanmerking te komen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten kunnen echter wel een eigen bijdrage vragen voor voorzieningen en hulpmiddelen vanuit de Wmo, omdat u bijvoorbeeld al een eigen bijdrage betaalt voor iets anders, zoals zorg met verblijf.
 

Kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag?

Ja, u kunt hulp krijgen bij uw aanvraag. De meeste gemeenten hebben op hun website een stappenplan met daarin alle informatie rond het invullen van het aanvraagformulier. Is dit niet het geval, dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw gemeente. Gaat u op gesprek bij een gemeentevertegenwoordiger, dan mag u altijd iemand (vriend, kennis of familielid) meenemen.

Cliëntondersteuning

U heeft ook recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze vertegenwoordiger kan u helpen bij uw onderhandelingen met de gemeente. Zo kan hij of zij u helpen bij het correct invullen van uw aanvraagformulier voor Wmo-voorzieningen. Ook kunt u samen controleren of het door de gemeente aangeboden pakket aan Wmo-voorzieningen in uw zorgbehoeften kan voorzien, en of u al dan niet akkoord moet gaan met het pakket. U kunt bij uw gemeente vragen wie u de nodige cliëntondersteuning kan bieden.
 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wanneer u een aanvraag indient, zal een vertegenwoordiger van de gemeente nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van een Wmo-voorziening. Het kan zijn dat u een indicatie voor Wmo-voorzieningen moet krijgen. In de praktijk betekent dit dat een wijkverpleegkundige bij u langs zal gaan om een zorgprofiel op te stellen. De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorgbehoeften u heeft en welke voorzieningen u daar op aansluiten.
 

Kunt u een herindicatie laten maken?

Ja, u kunt een herindicatie laten maken. Een reden voor herindicatie kan zijn dat u meer (of juist minder) zorg nodig denkt te hebben dan er nu in uw Wmo-indicatie vastligt. In dit geval is uw zorgvraag veranderd. Met een herindicatie kunt u opnieuw een aanvraag voor een Wmo-pgb of zorg in natura doen bij uw gemeente.