Zorg aanvragen vanuit de Wlz

Wilt u gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kunt u een indicatie-aanvraag doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website van het CIZ kunt u een aanvraagformulier downloaden. Wilt u dat iemand anders de aanvraag voor u doet, dan kunt u diegene machtigen. Op de website van het CIZ vindt u hiervoor het machtigingsformulier. Naast een ingevuld aanvraagformulier of machtigingsformulier, dient u tevens aanvullende documenten met uw aanvraag mee te sturen. Een compleet overzicht van documenten die u met uw aanvraag dient mee te sturen vindt u op de website van het CIZ.

 

Lees ook
Zorgverzekeringen Vergelijken
Zorgverzekering vergelijken: vergelijk en stap direct over

Bij het Zorgverzekering Informatie Centrum vergelijkt u eenvoudig alle zorgverzekeringen voor 2018 op basis van premie, dekking en polisvoorwaarden. Met de zorgvergelijker van het Zorgverzekering Informatie Centrum ziet u snel wat voor u de goedkoopste zorgverzekering van 2018 is.

 

 

Kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag?

Ja, u kunt hulp krijgen bij uw aanvraag. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het bieden van onafhankelijke ondersteuning aan mensen die een aanvraag (willen) doen. Dit wordt ook wel onafhankelijke cliëntondersteuning genoemd. Deze hulp en ondersteuning is gratis.

 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zal uw aanvraag in behandeling nemen. Als u aan alle voorwaarden voor Wlz-zorg voldoet, ontvangt u een Wlz-indicatie en kunt u via de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg afnemen de u nodig heeft. In de praktijk zal het CIZ met u bespreken welke zorg u wilt ontvangen en of u bepaalde zorg uit andere bronnen wilt ontvangen. Op basis van de informatie uit uw aanvraagformulier en uw gesprek met het CIZ, zal laatstgenoemde een zorgprofiel (voorheen ‘zorgzwaartepakket’) vaststellen. Hier staat een omschrijving van de hoeveelheid zorg en de aard van de zorg die u nodig heeft.

 

Kunt u een herindicatie laten maken?

Ja, u kunt het CIZ opdracht geven een herindicatie te maken. Een reden voor herindicatie kan zijn dat u meer (of juist minder) zorg nodig denkt te hebben dan er nu in uw Wlz-indicatie vastligt. In dit geval is uw zorgvraag veranderd.