Zorgpremie

Het is voor alle inwoners van Nederland verplicht om bij een zorgverzekeraar (minimaal een basis-) zorgverzekering af te sluiten. De verzekerde betaalt hiervoor iedere maand (of per ander afgesproken tijdvak) een bedrag: de zorgpremie. De hoogte van dit periodieke bedrag, de vaste nominale zorgpremie, wordt ieder jaar opnieuw voor zowel de basis zorgverzekering als voor aanvullende zorgverzekeringen vastgesteld door de zorgverzekeraars.

De zorgpremie is voor alle klanten van een zorgverzekeraar gelijk. Er wordt dus nooit onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld leeftijd, sekse of gezondheid.

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgpremies 2022 vergelijken

Alle belangrijke informatie over de zorgverzekering 2022 in één overzicht. Inclusief handig overzicht met alle zorgpremies per type zorgpolis (naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis en budgetpolis).

Gelijke basisverzekering, verschillende zorgpremies

Hoewel de basisverzekering bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde is, betaalt u niet bij iedere zorgverzekeraar dezelfde maandelijkse zorgpremie. Het huidige zorgstelsel is gebaseerd op het principe dat aanbieders van zorgverzekeringen met elkaar moeten concurreren.

De zorgpremie is opgebouwd uit een aantal onderdelen die opgeteld het bedrag van de zorgpremie beslaan, zie voor meer informatie het gedeelte over de opbouw van de zorgpremie.

Verschil in zorgpremie en kwaliteit

 • Verschil in service en kwaliteit
  De verschillende zorgverzekeraars onderscheiden zich onder meer van elkaar op het gebied van kwaliteit. Het kan zijn dat u naast de gelijke dekking van uw basis zorgverzekering, u bij de ene zorgverzekeraar andere of verhoudingsgewijs meer service voor uw geld krijgt. Bijvoorbeeld: u betaalt bij twee verschillende zorgverzekeraars een vergelijkbare nominale zorgpremie. Zorgverzekeraar A biedt u daarvoor gegarandeerd zorgbemiddeling wanneer nodig. Zorgverzekeraar B biedt u deze service niet maar garandeert u (in tegenstelling tot verzekeraar A) wel dat medewerkers u 24 uur per dag, 7 dagen per week persoonlijk te woord kunnen staan.
 • Verschillende contracten met verschillende zorgaanbieders
  De afgesloten contracten met verschillende zorgverleners kunnen per verzekeraar verschillen. Ook dit kan leiden tot verschil in nominale zorgpremie. Heeft daarbij de zorgverzekeraar van uw keuze ook contracten afgesloten bijvoorbeeld het ziekenhuis of de kliniek van uw keuze?
 • Een naturaverzekering of een restitutieverzekering?
  Over het algemeen zal de zorgpremie voor een restitutieverzekering iets hoger zijn dan voor een naturaverzekering.
 • Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de zorgpremie
  Voor iedere verzekerde geldt dat hij of zij een verplicht eigen risico moet dragen. Dat wil zeggen dat een eerste deel van alle gemaakte zorgkosten die onder het eigen risico vallen, door de verzekerde zelf betaald moeten worden. Het verplichte eigen risico is voor iedereen even hoog. U kunt ervoor kiezen om vrijwillig het bedrag van uw eigen risico te verhogen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u verwacht dat u in het komend jaar weinig zorg nodig zult hebben. Over het algemeen geldt: hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw zorgpremie.
 • Een collectieve zorgverzekering in plaats van een individuele zorgverzekering
  Een bedrijf of organisatie kan een apart contract afsluiten met een zorgverzekeraar waarbij er afspraken worden gemaakt voor een grote groep verzekerden (het collectief). Alle werknemers van een bedrijf of leden van de betreffende organisatie kunnen vervolgens ervoor kiezen om hun zorgverzekering in de collectieve regeling onder te brengen.
  Omdat dergelijke collectieve afspraken voor een grote groep worden gemaakt, kan een collectieve zorgverzekering naast gunstige voorwaarden ook een lagere zorgpremie opleveren in vergelijking tot een individuele zorgverzekering. Let op: Een collectieve regeling kan in veel gevallen een gunstige optie zijn. Het is echter niet per definitie altijd de beste keuze voor iedereen. Wanneer uw werkgever bijvoorbeeld een overeenkomst heeft afgesloten met een dure partij, dan kan zijn dat u met een individuele verzekering bij een goedkopere zorgverzekeraar toch een lagere zorgpremie betaald. Vooraf goed verschillende zorgpremies vergelijken is daarom altijd belangrijk.

Moet voor minderjarige kinderen ook zorgpremie betaald worden?

Hoewel ook voor minderjarige kinderen verplicht een basis zorgverzekering afgesloten moet worden, hoeft voor jongeren onder de 18 jaar geen zorgpremie betaald te worden.

Is een werkgever verplicht om bij te dragen aan mijn vaste nominale zorgpremie?

Een werkgever mag uiteraard een bijdrage doen in de maandelijkse kosten van uw zorgverzekering, bijvoorbeeld als onderdeel van uw secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit gebeurt echter op basis van vrijwillige afspraken, uw werkgever is niet verplicht om een deel van uw zorgpremie te betalen. Daarentegen dient uw inkomensafhankelijke bijdrage wel altijd door uw werkgever vergoed te worden.

Opbouw van de Zorgpremie

In Nederland is iedereen wettelijk verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Ondanks dat de dekking van de basisverzekering door de overheid is vastgesteld en dus overal gelijk is, kunnen de premies die de zorgverzekeraars aanbieden sterk van elkaar verschillen. Dit is voor een groot deel te wijten aan de afspraken die zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders.

De zorgpremie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Zorg. Gemiddeld gaat er zo’n 85 procent van de zorgpremie naar de zorg. Hieronder valt ziekenhuiszorg, medicijnen, huisartsenzorg en psychologische zorg.

Van dit percentage gaat ongeveer de helft naar de ziekenhuiszorg. Zorgverzekeraars maken vaak afspraken met ziekenhuizen om verblijf- en behandelkosten laag te houden, en hanteren een voorkeursbeleid. Door de kosten van de ziekenhuiszorg laag te houden, kan de zorgverzekeraar een goedkopere premie aan de consument bieden. Hier staat wel tegenover dat de verzekerde alleen bij de zorgaanbieders terecht kan waar de zorgverzekeraar een contract heeft. Hetzelfde wordt regelmatig gedaan bij geneesmiddelen, waar ongeveer 12 procent van de zorgpremie aan wordt uitbesteed. In dit geval wordt bij medicijnen met dezelfde werkzame stof gekozen voor de goedkoopste variant.

Bedrijfsvoering, personeels- en administratiekosten. Hieronder valt bijvoorbeeld de klantenservice en de verwerking van declaraties. Een zorgverzekeraar kan hierop besparen door online verzekeringen aan te bieden, waarbij het merendeel van de communicatie en het declareren online verloopt. Een zorgverzekeraar houdt gemiddeld 3 tot 5 procent van de zorgpremie voor de eigen bedrijfskosten.

De opbouw van de wettelijke reserve. Deze reserve functioneert als buffer voor eventuele risico’s en om aan de financiële eisen van De Nederlandsche Bank te kunnen voldoen. Doorgaans wordt hier ongeveer 2 procent van de zorgpremie aan uitbesteed.

De uitbesteding van de zorgpremie is afhankelijk van de zorgverzekeraar, en de polis (natura-of restitutie) die hij aanbiedt.