Algemene informatie

In Nederland is de toegang tot goede medische zorg voor iedereen opgenomen in de wet. Iedereen die in Nederland woont en in of vanuit Nederland een inkomen geniet, is wettelijk verplicht om ten minste een basis zorgverzekering af te sluiten.

Aanbieders van zorgverzekeringen hebben op hun beurt de wettelijke plicht om iedere aanvrager voor deze verzekering als klant te accepteren. Met dit zogenaamde basispakket zijn alle kosten voor de meest voorkomende geneeskundige zorg gedekt.

Wat de dekking van de zorgverzekering omvat wordt bepaald door de Nederlandse overheid die de inhoud van de basis zorgverzekering tevens kan aanpassen als dit nodig wordt geacht.

Algemene informatie zorgverzekering

Kennisdossiers

Zorgverzekering 2019