Zorg aanvragen vanuit de Zvw

Wilt u zorg aanvragen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan dient u een aanvraag te doen bij uw zorgverzekeraar. U kunt zowel een aanvraag voor een persoonsgebonden budget voor verzorgen en verpleging (pgb-vv) als voor zorg in natura (ZIN) doen. Op deze pagina leggen we uit hoe u een aanvraag kunt doen.

 

Lees ook
Zorgverzekeringen Vergelijken
Zorgverzekering vergelijken & afsluiten

Vergelijk alle zorgverzekeringen voor 2018 op basis van premie, dekking en polisvoorwaarden. Met de zorgvergelijker van het Zorgverzekering Informatie Centrum ziet u snel wat voor u de goedkoopste zorgverzekering van het komende jaar is.

 

Aanvraagformulier

De meeste verzekeraars hebben een ‘aanvraag pgb’ formulier op hun website staan. Als dit niet het geval is kunt u het formulier telefonisch opvragen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u het formulier invult en opstuurt naar uw verzekeraar, zal laatstgenoemde aan de hand van uw informatie en de opgestelde voorwaarden nagaan of u al dan niet in aanmerking komt voor zorg uit de Zorgverzekeringswet. In het aanvraagformulier dient u de volgende informatie te noteren:


  • U dient aan te geven waarom u in uw persoonlijke situatie kiest voor een persoonsgebonden budget vanuit de Zvw.
  • U dient een duidelijk budgetplan op te stellen met daarin een globale omschrijving van verwachte uitgaven.
  • U dient aan te geven of u in staat bent dit budget (al dan niet met behulp van derden) te beheren.
  • U dient het formulier door een wijkverpleegkundige te laten tekenen. (U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welke wijkverpleegkundige u hiervoor kunt benaderen).

 

Kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag?

Ja, u kunt hulp krijgen bij uw aanvraag. De meeste verzekeraars hebben op hun website een stappenplan met daarin alle informatie rond het invullen van het aanvraagformulier. Is dit niet het geval, dan kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw zorgverzekeraar bepaalt aan de hand van de opgestelde voorwaarden en uw zorgindicatie of u in aanmerking komt voor zorg in natura of een pgb-vv. Als uw zorgverzekeraar concludeert dat u niet in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar uw wijkverpleegkundige heeft vastgesteld dat u bepaalde zorg nodig heeft, dan is uw verzekeraar verplicht de zorg in natura aan u aan te bieden.

 

Kunt u een herindicatie laten maken?

Ja, u kunt aan uw wijkverpleegkundige vragen een herindicatie te maken. Een reden voor herindicatie kan zijn dat u meer (of juist minder) zorg nodig denkt te hebben dan er nu in uw Wlz-indicatie vastligt. In dit geval is uw zorgvraag veranderd. Met een herindicatie kunt u opnieuw een aanvraag voor een pgb-vv of zorg in natura doen bij uw zorgverzekeraar.