Wanneer in aanmerking Pgb?

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) dient u doorgaans aan een aantal voorwaarden te voldoen. De vier soorten pgb’s hebben alle  hun eigen lijst met voorwaarden. Voordat u een aanvraag doet voor een pgb is het daarom raadzaam te controleren welke voorwaarden er gelden voor het type pgb dat u wilt aanvragen.

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekering vergelijken & afsluiten voor 2022

Vergelijk alle zorgverzekeringen voor 2022 op basis van premie, dekking en polisvoorwaarden. Met de zorgvergelijker van het Zorgverzekering Informatie Centrum ziet u snel wat voor u de voordeligste zorgverzekering van het komende jaar is.

Indicatie voor zorg

Als u wilt weten voor welke zorg u in aanmerking komt, dan kunt u het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vragen een indicatie te stellen. Het CIZ onderzoekt voor welk type zorg u in aanmerking komt, en vanuit welke zorgwet (Wlz, Wmo of Jeugdwet) u de zorg kunt ontvangen. Afhankelijk van uw indicatie kunt u een aanvraag doen voor een Wlz-pgb, Wmo-pgb of Jeugdhulp-pgb.

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekering 2018

Voor de zorgverzekering 2018 gaan er weer een aantal zaken veranderen. Bekijk een uitgebreid overzicht waarmee u in één keer volledig op de hoogte bent van alle belangrijke ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringen van 2018. Inclusief overzicht met alle zorgpremies 2018 (per type zorgpolis)

Indicatiestelling Zorgverzekeringswet

Bij het pgb-vv (geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet) verloopt de indicatiestelling anders dan bij de andere pgb’s. Voor het aanvragen van een pgb-vv dient u net als bij de andere pgb’s een indicatie voor zorg te hebben. Deze indicatie wordt echter niet door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven, maar door een wijkverpleegkundige. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar een verzoek tot indicatiestelling doen. Uw zorgverzekeraar zal vervolgens contact met u opnemen.

Welke voorwaarden gelden er voor het pgb?

Om in aanmerking te komen voor een pgb dient u, naast het hebben van de juiste indicatie, aan een aantal aanvullende voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden verschillen per zorgwet en soort persoonsgebonden budget. Onderstaand vindt u een overzicht met de geldende voorwaarden per pgb.

Soort pgbVoorwaarden
Wlz-pgb
 • U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wlz.
 • U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een Wlz-pgb geschikt voor u is.
 • U schrijft in een budgetplan welke zorg u bij welke zorgverlener(s) inkoopt.
 • U sluit met iedere zorgverlener een aparte zorgovereenkomst af, waarbij u een aparte zorgbeschrijving maakt (meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank).
 • U dient aan te geven of u zelf het pgb gaat beheren, of dat dit door een vertegenwoordiger wordt gedaan (in sommige gevallen is het aanstellen van een vertegenwoordiger zelfs verplicht).
 • U mag geen behandelingen betalen uit het pgb.
Pgb-vv
 • U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Zvw.
 • U bent in staat een budgetplan te maken.
 • U bent in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met zorgverleners worden nagekomen, et cetera.
 • U heeft een specifieke zorgvraag*, waardoor u geen gebruik kunt maken van thuiszorginstellingen waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft.
Wmo-pgb
 • U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wmo.
 • U moet aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt voor u is.
 • U bent in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met zorgverleners worden nagekomen, et cetera.
 • U gebruikt het pgb alleen om ‘doeltreffende’ ondersteuning in te kopen. Doeltreffende ondersteuning zijn vormen van ondersteuning die ervoor zorgen dat u zelfstandiger kunt leven. De ondersteuning dient tevens cliëntgericht en veilig te zijn.
Jeugdhulp-pgb
 • Het kind heeft een indicatie voor zorg vanuit de Jeugdwet.
 • Ouders/ verzorgers van het kind moeten aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt is voor het kind.
 • Het kind is jonger dan 18 jaar.
 • Voor het kind wordt alleen zorg ingekocht die cliëntgericht en veilig is.
 • De gemeente kent het kind een individuele voorziening toe.
 • Ouders/ verzorgers van het kind zijn in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger).

*Specifieke zorgvraag:


 • De zorg is nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
 • De zorg is nodig op verschillende plaatsen (bijvoorbeeld thuis, op school, op het werk, of op andere locaties).
 • De zorg is moeilijk vooraf in te plannen (bijvoorbeeld zorg op oproepbasis).
 • De zorg moet 24 uur per dag beschikbaar en oproepbaar zijn.
 • Er is behoefte aan vaste zorgverleners vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen.

Meer informatieLees ook
Vaccinatiegraad covid-19 in slechts 9 gemeenten hoger dan het rijksvaccinatieprogramma

Iedereen kent inmiddels wel de kaartjes met vaccinatiegraad per gemeente,…