Persoonsgebonden budget (Pgb)

Het persoonsgebonden budget (afgekort ‘pgb’) is bedoeld om mensen te ondersteunen die (intensieve) zorg, hulp of begeleiding nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Het idee achter het budget is dat de zorgontvanger doorgaans beter kan inschatten wat hij of zij aan zorg nodig heeft.

Met een persoonsgebonden budget kunt u niet alleen bepalen welke zorg u ontvangt, maar ook wanneer en van welke zorgverlener u de zorg wilt ontvangen. Oftewel, het budget is bedoeld om ‘maatwerk’ te realiseren.

Verschillende soorten persoonsgebonden budgetten

Er bestaan vier soorten persoonsgebonden budgetten, namelijk:


 • Wlz-pgb (vanuit de Wet langdurige zorg)
 • Pgb-vv (vanuit de Zorgverzekeringswet)
 • Wmo-pgb (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Jeugdhulp-pgb (vanuit de Jeugdwet)

Een pgb-houder mag zelf bepalen:


 • Welk type zorg en ondersteuning hij of zij ontvangt
 • Welke zorgverlener de zorg en ondersteuning aanbiedt
 • Wanneer een zorgverlener de zorg en ondersteuning aanbiedt

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekering 2019?

Bent u benieuwd naar actuele informatie over de zorgverzekeringen in 2019? Bekijk dan onze pagina over de zorgverzekering 2019. Alle belangrijke informatie in één overzicht.

 

Voor wie is het persoonsgebonden budget bedoeld?

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor een persoonsgebonden budget. Onderstaand vindt u een overzicht van de soorten persoonsgebonden budgetten, de verantwoordelijke uitvoerders en bijbehorende doelgroepen.

Persoonsgebonden budget:Doelgroep:
Wlz-pgbVolwassenen en jongeren (vanaf 18 jaar) met een intensieve zorgvraag. Deze doelgroep heeft 24 uur per dag, en 7 dagen per week toezicht en/of zorg in de nabijheid nodig.
Pgb-vvVolwassenen met een lichamelijke beperking die verzorging en verpleging nodig hebben, en voor kinderen met een indicatie voor intensieve Kindzorg en verpleging.
Wmo-pgbMensen met een indicatie voor ‘begeleiding individueel’ (en de persoonlijke verzorging die daarbij hoort), ‘begeleiding groep’ en ‘kortdurend verblijf’.
Jeugdhulp-pgbKinderen en jongeren tot 18 jaar. Kinderen en jongeren tot 18 jaar met een indicatie voor intensieve Kindzorg en/of verpleging behoren niet tot deze doelgroep. Zij vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat is het verschil tussen een Pgb en zorg in natura?

Het grootste verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget , is dat u met een persoonsgebonden budget zelf zorg kunt inkopen. U kunt zelf bepalen welke zorg ontvangt, wanneer u de zorg ontvangt en van wie u de zorg ontvangt. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg ontvangt en waar u recht op heeft.

Met een persoonsgebonden budget heeft u doorgaans meer keuzevrijheid dan bij zorg in natura. Daar staat wel tegenover dat u met een persoonsgebonden budget meer verantwoordelijkheden heeft. Zo bent u dan onder andere verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met zorgverleners en het bijhouden van zorg-gerelateerde administratie.

Zorg in natura

Bij zorg in natura hoeft u in principe zelf niets te regelen. Afhankelijk van de zorg die u ontvangt (vanuit de Wlz, Zvw, Wmo of Jeugdwet) zal het zorgkantoor, uw zorgverzekeraar of uw gemeente u een zorgaanbieder toewijzen. De administratie rond de zorg wordt ook door het zorgkantoor, uw zorgverzekeraar of uw gemeente geregeld. Met de zorgaanbieder die u krijgt toegewezen kunt u afspraken maken over de manier waarop u de zorg en ondersteuning wilt ontvangen.

 

Waarom kiezen voor een PGB?

Gebruik maken van het Pgb is een keuze, geen verplichting. Uw zorg kan ook lopen via de reguliere kanalen zoals de thuiszorg of een andere instelling die zorg verleent. Hierbij wordt de vergoeding van de zorg automatisch geregeld via de zorgverzekering. Deze vorm van zorg noemen we ‘zorg in natura’ (ZIN). U kunt overigens de keuze voor zorg in natura of een Pgb op elk moment veranderen of combineren.

Voordelen Pgb

Mocht u kiezen voor het Persoongebonden budget heeft dit twee belangrijke voordelen ten opzichte van de zorg in natura:


 • U kunt zelf uw zorg vormgeven
  Vaak weet u zelf wat het beste voor u is, in ieder geval waar u zich het meest comfortabel bij voelt en dit is een belangrijk element van zorgverlening.
 • U kunt zelf kiezen door wie deze zorg wordt verleend
  Bij zorgverlening die op het persoonlijke vlak wordt verleend (vaak vindt deze in een thuissituatie plaats waarbij mogelijk ook intieme handelingen worden verricht), is het belangrijk om een goede ‘klik’ met uw zorgverlener te hebben. Met een Pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen.

Nadeel Pgb

Een nadeel bij de keuze voor een Pgb is dat bij het zelf vormgeven van de zorg u ook de administratie ervan zelf dient te regelen. U kunt bij de Sociale Verzekeringsbank terecht voor advies en gratis hulp bij de administratie van uw persoonsgebonden budget.

Meer informatie 

Lees ook
Vaccinatiegraad covid-19 in slechts 9 gemeenten hoger dan het rijksvaccinatieprogramma

Iedereen kent inmiddels wel de kaartjes met vaccinatiegraad per gemeente,…