Voor wie zorgverzekering verplicht?

Voor wie in Nederland woont is het afsluiten van  een basis-zorgverzekering verplicht. Op deze manier is iedereen minstens gedekt voor de kosten van de meest voorkomende medische zorg zoals, huisartsen- en ziekenhuisbezoek of de aanschaf van medicijnen.

Wie niet officieel in Nederland woont maar wel werkt (en dus belastingplichtig is voor wat betreft de loonbelasting) is een basisverzekering ook verplicht, evenals voor kinderen onder de achttien jaar.

Uitzonderingen Verzekeringsplicht

Voor wat betreft de verzekeringsplicht worden er binnen de zorgverzekeringswet uitzonderingen gemaakt voor de volgende twee groepen, te weten:

  • Militairen in actieve dienst. Deze vrijstelling komt voort uit het feit dat het Ministerie van Defensie de medische zorg van militairen bekostigd.
  • Mensen die op grond van gemoedsbezwaren (dit wil zeggen op basis van levensovertuiging of religie) geen verzekering voor medische kosten willen afsluiten.

Wettelijke bepalingen

Hoewel de basisverzekering dekking biedt aan een zorgpakket conform de wettelijke bepalingen, is het voor verzekeraars toegestaan om zelf invulling te geven aan de uiteindelijke uitvoering van deze basisverzekering.

U bent dus weliswaar verplicht om ten minste een basisverzekering af te sluiten, maar u kunt daarin wel degelijk keuzes maken: Welke verzekeraar kiest u? Houdt u het alleen bij de basisverzekering of laat u zich tevens aanvullend verzekeren? En kiest u voor een naturaverzekering, een restitutieverzekering of een combinatie van beiden. Kiest u voor een hoger eigen risico of niet?

Juist omdat u keuzes kunt maken binnen het zorgstelsel is het belangrijk dat u zich goed informeert over de mogelijkheden die u hebt, door de verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Mag een zorgverzekeraar mij weigeren?

Nee, een zorgverzekeringsmaatschappij mag u niet weigeren voor de basisverzekering. Voor zorgverzekeraars geld namelijk de zogenaamde acceptatieplicht. Dit houdt in dat verzekeraars verplicht zijn om iedereen die recht heeft op de basisverzekering, ook daadwerkelijk als klant te accepteren, ongeacht leeftijd, sekse, nationaliteit, gezondheidstoestand of andere criteria.

NB: deze acceptatieplicht voor zorgverzekeraars geldt alleen voor de basisverzekering. Op aanvullende verzekeringen is deze acceptatieplicht niet van toepassing. Voor aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars mensen dus wel als klant weigeren.

Kan ik mijn zorgverzekering kwijtraken?

Nee, in principe kunt u niet uw verzekering kwijtraken. Een zorgverzekering is voor de verzekeraars onopzegbaar. Dit wil zeggen dat de verzekeraar een zorgverzekering nooit zomaar mag opschorten. In het geval van fraude of ernstige wanbetaling kan echter een uitzondering gemaakt worden op deze regel.

Gezin automatisch meeverzekerd?

Nee, als u een zorgverzekering afsluit dan is uw gezin is niet automatisch meeverzekerd. Een zorgverzekering is een individuele verzekering waardoor een zorgverzekering afsluiten iets is dat door iedere verzekeringsplichtige ook individueel moet worden gedaan.

Minderjarige kinderen wel met u meeverzekerd

Minderjarige kinderen (tot achttien jaar) moeten wel met een van de ouders worden meeverzekerd. U kunt dus wel uw kind(eren) met u mee laten verzekeren. Dit gaat echter niet automatisch; u moet zelf bij uw verzekeraar aangeven dat u een of meer kinderen met u wilt laten meeverzekeren.

Voor ouders zijn onderstaande berichten ook nuttig om te lezen: