Vragen over het eigen risico

De no-claim binnen de zorgverzekering is een oud systeem dat sinds 2008 niet meer bestaat. Het hield in dat uw zorgverzekeraar u een bedrag van 255 Euro terugbetaalde wanneer u in een kalenderjaar geen zorgkosten had geclaimd.

De no-claim in de zorgverzekering is vervangen door het eigen risico. Onderstaand vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over het eigen risico, de bijbehorende antwoorden op deze vragen en eventuele aanvullende informatie.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekeringen 2018

Voor de zorgverzekering gaan er in 2018 gaan er weer een aantal zaken veranderen. Bekijk het overzicht van het Zorgverzekering Informatie Centrum waarmee u in één keer volledig op de hoogte bent van alle belangrijke zaken rondom de zorgverzekeringen in 2018.

 

Kwijtschelding eigen risico.

Uw zorgverzekeraar kan besluiten om korting aanbieden op het eigen risico dat u moet betalen wanneer u gebruik maakt van bepaalde vormen van zorg, of bepaalde zorgaanbieders. In sommige gevallen kan een verzekeraar zelfs tot volledige kwijtschelding van uw eigen risico over gaan. Of en wanneer een dergelijke korting van toepassing is kan per verzekeraar verschillen. Informeer naar de voor u geldende mogelijkheden bij uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij en let er ook op bij het zorgverzekering vergelijken.

Veel voorkomende redenen voor korting of volledige kwijtschelding:

  • U neemt zelf preventieve maatregelen tegen aandoeningen als overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden of depressie
  • U kiest voor hulp- en/of geneesmiddelen die aanbevolen worden door uw eigen zorgverzekeraar
  • U kiest voor zorg bij een van de voorkeursaanbieders van uw verzekeringsmaatschappij

 

Bepaalde zorg uit basispakket?

U kunt uw basisverzekering niet goedkoper maken door bepaalde zorg uit het basispakket te halen. Het begrip “basis”pakket geeft al aan dat iedereen in Nederland ten minste voor dat pakket aan zorg verzekerd moet zijn. Voor meer informatie over welke zorg binnen het basispakket valt, zie zorgverzekering 2018.

De enige zorg die desgewenst uit het basispakket gehaald kan worden betreft handelingen die op grond van religie of levensbeschouwing controversieel kunnen zijn. Bijvoorbeeld abortus of levensbeëindigende handelingen. U kunt als gemoedsbezwaarde een zgn. “pro-life” polis afsluiten; een basisverzekering die geen dekking biedt voor dit type zorg. De premie voor een gewone polis en een pro-life polis zijn echter gelijk; u bent met uitsluiting van deze zorg dus niet goedkoper uit.

Blijft hoogte eigen risico altijd gelijk?

De hoogte van het verplichte eigen risico kan ieder jaar worden aangepast aan de inflatie van dat moment. Dit noemt men “Indexatie”.

NB: Wijziging door indexatie wordt alleen toegepast indien nodig. Het is dus niet gezegd dat wijziging van het eigen risico ook daadwerkelijk ieder jaar plaatsvindt.

Eigen risico aan te passen?

Uw eigen risico kunt u sowieso aan het begin van ieder kalenderjaar aanpassen. Wilt u uw eigen risico echter op een ander moment wijzigen, dan kan dat alleen in het geval uw zorgverzekering dit toestaat. Wisselt u gedurende het jaar van zorgverzekeraar, dan kunt u binnen de bepalingen van de betreffende polis een verandering van uw eigen risico doorgeven.

Telt mee voor eigen risico?

“Telt alle zorg mee voor mijn eigen risico?”
Nee, er zijn een aantal zorgkosten die niet meetellen voor uw eigen risico. Op die manier hoeft u zich in ieder geval financieel niet geremd te voelen om gebruik te maken van die vormen van zorg.

Zorgkosten die niet meetellen voor uw eigen risico:

  • Zorg van uw huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar (jeugdpakket)
  • Griepprik wanneer u tot een risicogroep behoort
  • Gratis bevolkingsonderzoeken

Verder tellen kosten die gedekt zijn door eventuele aanvullende zorgverzekeringen ook niet mee voor uw verplichte eigen risico.