Eigen risico zorgverzekering

Het eigen risico bij de basisverzekering maakt onderdeel uit van de zorgverzekeringswet. Dit eigen risico is verplicht waardoor het eerste deel van de zorgkosten die u maakt, in principe voor uw eigen rekening komen. Voor sommige zorg, zoals de huisarts of kraamzorg, geldt geen eigen risico. De hoogte van het eigen risico kan jaarlijks worden aangepast.

De hoogte van het verplichte minimum eigen risico voor de zorgverzekering 2018 is op Prinsjesdag (dinsdag 19 september 2017) door het huidige kabinet bekendgemaakt.

Eigen risico blijft toch gelijk in 2018

Op Prinsjesdag (dinsdag 19 september 2017)  werd bekendgemaakt dat het eigen risico in 2018 zou stijgen naar 400 euro. De dag erna liet informateur Zalm namens de formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU vervolgens weten dat het eigen risico toch gelijk zal blijven.  In 2018 zal het verplichte eigen risico dus wederom 385 euro zal bedragen.

Voor de zorgverzekering 2018 zal de hoogte van het wettelijk eigen risico dus  385 euro bedragen.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekeringen in 2018

Bekijk het meest uitgebreidee overzicht over de zorgverzekering 2018, zodat u in één keer volledig op de hoogte bent van de belangrijke ontwikkelingen rondom zorgverzekeraars en de zorgverzekeringen in het komende jaar.

 

Bij het aanpassen van de hoogte van het eigen risico houdt men rekening met de inflatie van dat moment. Deze aanpassing noemt men het indexeren van het eigen risico (oftewel indexatie). Het maximale eigen risico is hierdoor 885 euro in 2018.

NB: Het eigen risico is in 2008 ingevoerd en is een vervangende regel voor de tot dan toe geldende no-claim regeling. Hierbij gold dat u als verzekerde uw no-claimbedrag (destijds 255 euro) aan het einde van het jaar terug kreeg wanneer u in het betreffende jaar geen ziektekosten had gedeclareerd

Eigen risico door de jaren heen:

JaarVerplicht eigen risicoMaximaal eigen risico
2018€ 385€ 885
2017€ 385€ 885
2016€ 385€ 885
2015€ 375€ 875
2014€ 360€ 860
2013€ 350€ 850
2012€ 220€ 720
2011€ 170€ 670
2010€ 165€ 665
2009€ 155€ 655
2008€ 150€ 650

Vrijwillig eigen risico

Hoewel voor velen het eigen risico in de eerste instantie niet als een aantrekkelijk gegeven zal overkomen, kan het in sommige gevallen lonen om juist een extra eigen risico bovenop het verplichte eigen risico te aanvaarden. Men spreekt dan van een vrijwillig eigen risico. Dit vrijwillig eigen risico is maximaal 500 euro bovenop het wettelijk eigen risico.

Iedereen van achttien jaar of ouder s verplicht verzekerd voor de basisverzekering en kan indien gewenst aangeven dat hij of zij een vrijwillig (extra) eigen risico aanvaardt. Dit betekent dat een groter eerste deel van eventuele ziektekosten door de verzekerde zelf moeten worden betaald.

Let op: kosten voor medische zorg worden in dit geval eerst verrekend met uw vrijwillig eigen risico, en vervolgens pas met uw verplichte eigen risico. Kosten die normaal gesproken niet onder het verplichte eigen risico vallen (denk hierbij aan een consult van de huisarts) kunnen in dit geval wel meetellen voor uw verplichte eigen risico. Een zorgverzekeraar kan echter bepaalde kosten ook uitsluiten voor het vrijwillige eigen risico; in dat geval komen deze kosten niet voor uw eigen rekening.

Wanneer u vrijwillig een groter eigen risico aanvaardt, hoeft de verzekeraar minder snel tot vergoeding over te gaan. Met andere woorden: het risico voor de zorgverzekeraar is minder groot. Uw “beloning” hiervoor uit zich in een lagere premie voor uw zorgverzekering.

Kosten vrijwillig eigen risico

Zoals gezegd zijn er bepaalde medische kosten die standaard niet meetellen voor uw verplichte eigen risico. Maar misschien weer wel voor uw vrijwillige eigen risico. U doet er verstandig aan om bij uw eigen verzekeraar na te vragen of er wellicht uitsluiting van toepassing is op sommige (of misschien wel alle) van deze kosten voor wat betreft het vrijwillige eigen risico. Op basis hiervan kunt u een beslissing nemen tijdens het zorgverzekering vergelijken of een hoger eigen risico tegenover een lagere zorgpremie voor u aantrekkelijk is of juist niet.

Medische kosten die sowieso niet meetellen voor uw verplichte eigen risico:

  • Zorg van uw huisarts
  • Zorg van een verloskundige
  • Kraamzorg
  • Griepprik in het geval u tot een risicogroep behoort
  • Borstkankeronderzoek en andere gratis bevolkingsonderzoeken
  • Tandartskosten (in het jeugdpakket) voor jongeren tot 22 jaar
  • Zorg die door uw eventuele aanvullende verzekering(en) gedekt is

Compensatie eigen risico

In het geval van een ernstige of chronische aandoening of handicap betaalt u vrijwel altijd het volledige eigen risico. In dit geval komt u via uw gemeente mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke compensatie van dit eigen risico. De hoogte van deze eventuele compensatie, evenals de hoogte van het eigen risico, kan jaarlijks worden bijgesteld. In 2018 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro.

Situatie tot en met 31 december 2013

Tot en met 2013 was er een landelijke compensatieregeling voor het eigen risico, de zogenoemde ‘compensatie eigen risico’ (afgekort ‘cer’), welke bedoeld was voor mensen met een chronische ziekte of handicap en een laag inkomen. Volgens de regering kwam de compensatie echter niet altijd bij de mensen terecht die het het meest nodig hadden. Mede om deze reden werd besloten de landelijke compensatieregeling af te schaffen. In plaats van een landelijke regeling zouden gemeenten verantwoordelijk worden voor het financieel compenseren van mensen met een chronische aandoening of handicap en een laag inkomen.

Situatie vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 wordt de financiële compensatie door de gemeentes geregeld en kunnen hierin grote verschillen optreden. Of u wel of niet in aanmerking komt voor een financiële compensatie kan onder meer afhangen van uw inkomen, uw vermogen en de hoeveelheid zorg die u nodig heeft. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen en jaarlijks worden bijgesteld. Ook de manier waarop u de compensatie krijgt toebedeeld kan per gemeente verschillen. Zo keren sommige gemeenten jaarlijks een vast geldbedrag uit, terwijl andere gemeenten de compensatie hebben verwerkt in een collectieve (aanvullende) zorgverzekering voor minima.