Zorg en een verblijfsvergunning

Zodra u officieel in Nederland verblijft gelden ook voor u de regels voor wat betreft de verplichte zorgverzekering.

Vanaf het moment dat u uw verblijfsvergunning krijgt moet u uiterlijk binnen vier maanden een zorgverzekering hebben afgesloten. Daarbij gaat uw zorgverzekering in vanaf de datum waarop uw verblijfsvergunning is uitgegeven. Dit betekent dat u vanaf dat moment zorgpremie verschuldigd bent. Indien nodig betaald u reeds verschuldigde premie dan ook met terugwerkende kracht.

Zonder verblijfsvergunning

Zolang u nog geen officiële verblijfsvergunning hebt, kunt u geen zorgverzekering afsluiten. Dit geldt dus voor de volgende twee scenario’s:

  • U hebt reeds een verblijfsaanvraag ingediend maar hierover is nog geen beslissing genomen.
  • U beschikt over een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) en u vraagt een verblijfsvergunning aan.

Regeling Zorg Asielzoekers (RZA)

Wanneer u als asielzoeker in een asielzoekerscentrum, een terugkeerlocatie of integratielocatie van het COA (Centraal Opvangorgaan Asielzoekers) verblijft, bent u verzekerd via de RZA (Regeling Zorg Asielzoekers). Het zorgpakket dat voor u via deze regeling beschikbaar is komt vrijwel geheel overeen met de zorg die onder het basispakket valt. Ook het pakket waar de AWBZ normaal gesproken in voorziet, is vrijwel geheel voor u toegankelijk.

Geen verblijfsvergunning, buitenlandse zorgverzekering of opvang COA?

Zit u echter niet in een centrale opvanglocatie van het COA en beschikt u ook nog niet over een verblijfsvergunning? Dan kunnen zorgkosten mogelijk nog gedekt zijn door een zorgverzekering die u nog vanuit het buitenland hebt lopen. Heeft u geen buitenlandse verzekering voor ziektekosten? Dan is het mogelijk om een particuliere zorgverzekering af te sluiten.

Internationale Verzekering of Buitenlandpolis

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden speciale zorgpolissen aan voor immigranten en mensen die voor studie of werk in Nederland verblijven. Deze polissen worden vaak aangeboden onder de namen “Internationale verzekering” of “Buitenlandpolis” en staan hiermee apart van de Nederlandse zorgverzekeringen.