Welke zorgverzekering past bij mij?

Welke zorgverzekering het beste bij u past is geheel afhankelijk van uw eigen wensen en (zorg)behoefte. Het is dan ook van belang dat u zich goed laat informeren voordat u ergens een zorgverzekering afsluit. Neem daarvoor altijd nauwkeurig de voorwaarden van de zorgverzekering door en houd daarbij ten minste de volgende punten goed in het oog:

  • Welke zorg wil ik vergoed krijgen? Dekt deze verzekering inderdaad al deze kosten?
  • Zijn er bepaalde zaken die deze verzekering NIET vergoedt? Zo ja, is dit in mijn situatie een bezwaar?
  • Waar kan ik zorg afnemen? Zijn er bepaalde zorgaanbieders / zorgverleners bij wie de kosten niet gedekt worden door deze verzekeraar? Of krijg ik altijd mijn zorg vergoed, ongeacht bij wie ik de zorg afneem?
  • Moet ik gemaakte kosten eerst zelf voorschieten zodat ik deze later kan declareren of betaalt deze verzekeraar altijd direct de kosten?

Let op: De wijze waarop de bovenstaande punten geregeld worden kan per zorgverzekering en per verzekeraar sterk uiteen lopen. Het is daarom sterk aan te raden om diverse zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken alvorens u een keuze maakt.

Houd niet alleen rekening met de huidige zorgbehoefte

Kijk daarnaast niet alleen naar je huidige zorgbehoefte. Het kan verstandig zijn om ook na te denken over welke mogelijke (vaak onverwachte) kosten je ook vergoed zou willen hebben in het geval deze in de toekomst aan de orde zouden zijn. Wanneer je alleen op basis van je huidige situatie voor een beperkte dekking kiest, kan dit voor problemen zorgen wanneer je bijvoorbeeld plotseling ernstig ziek wordt.

Bij verschillende aanbieders?

Het is mogelijk om uw basisverzekering en aanvullende zorgverzekering(en) bij verschillende zorgverzekeringsmaatschappijen af te sluiten. Ook wanneer u bijvoorbeeld voor uw basisverzekering overstapt naar een andere verzekeringsmaatschappij, kunt u er voor kiezen om eventuele aanvullende verzekeringen bij uw huidige verzekeraar door te laten lopen. Het is voor verzekeraars namelijk niet toegestaan om basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen aan elkaar te koppelen.

Tip: Wanneer u ervoor kiest om een andere aanvullende verzekering af te sluiten, dan doet u er verstandig aan om de oude aanvullende verzekering niet stop te zetten voordat u een nieuwe hebt afgesloten. In tegenstelling tot bij de basisverzekering, is een verzekeraar niet verplicht om u als verzekerde te accepteren; een zorgverzekeraar mag u namelijk weigeren voor een aanvullende verzekering. Daarnaast kan er bij het afsluiten van een nieuwe verzekering sprake zijn van wachttijden. Zeg uw oude aanvullende zorgverzekering dan ook niet op voordat u zeker weet dat de nieuwe in de door u gewenste dekking voorziet.

Verschil natura- en restitutiepolis?

Naturapolis

Wanneer u een naturapolis afsluit betaalt uw zorgverzekeraar direct uw rekeningen zolang u de zorg afneemt bij zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door uw zorgverzekeraar. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan kan het zijn dat de kosten in dat geval niet volledig vergoed worden.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kunt u zorg afnemen bij de aanbieder van uw keuze, ongeacht of deze gecontracteerd is door uw zorgverzekeraar of niet. Bij een restitutiepolis moet u echter in veel gevallen wel de kosten eerst zelf voorschieten waarna u het bedrag kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Welke tandartskosten gedekt?

In tegenstelling tot bij personen jonger dan 22 jaar, geldt dat voor personen ouder dan 22 jaar de tandartskosten binnen de basisverzekering slechts beperkt zijn gedekt. Alleen voor kaakchirurgische behandelingen worden de kosten vergoed.

Veel voorkomende behandelingen zoals periodieke controle, foto’s. orthodontie, verdovingen, wortelkanaalbehandelingen, bruggen en mondhygiëne zijn voor eigen rekening van de verzekerde. Nadat u 22 bent geworden kunt u zich voor deze kosten opnieuw laten verzekeren via een aanvullende verzekering.

Collectieve verzekering beter?

Hoewel een verzekeraar doorgaans korting op de premie geeft bij collectieve verzekeringen, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat dit voor u per definitie de goedkoopste of beste oplossing is. Wanneer uw werkgever bijvoorbeeld een overeenkomst heeft met een dure verzekeraar, dan kan het zijn dat u zelfs mét de korting toch elders voordeliger uit bent.

Daarnaast is een collectieve verzekering in veel gevallen geen individueel maatwerk. Het is dus goed mogelijk dat een verzekering bij een andere verzekeraar beter aansluit op uw behoeften. Vooraf andere zorgverzekeringen vergelijken met de collectieve zorgverzekering van uw werkgever kan daarom verstandig zijn.

Andere verzekeraar dan partner

Uw zorgverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij afsluiten dan uw partner is toegestaan. Het is namelijk voor gezinsleden niet verplicht om gezamenlijk bij dezelfde zorgverzekeraar hun zorgverzekering onder te brengen. Een zorgverzekering is een individuele verzekering en kan dus gewoon individueel worden afgesloten.

Let op: Dit geldt voor iedereen die meerderjarig en dus verzekeringsplichtig is. Minderjarige kinderen onder de achttien jaar zijn echter verplicht met een van de ouders meeverzekerd. Zij kunnen dus niet apart (dus zonder een van de ouders) bij een andere zorgverzekeraar worden ondergebracht.

Zorgverzekering weigeren

Het afsluiten van een zorgverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. Wie dit weigert kan een boete opgelegd krijgen van €366,99. In eerste instantie krijg je een waarschuwingsbrief. Mocht u na drie maanden nog geen zorgverzekering hebben dan krijgt u de  boete van €366,99 Mocht u bij een volgende controle nog steeds geen boete hebben krijgt u nogmaals een boete van €366,99. Na nogmaals drie maanden zal het Zorginstituut Nederland (ZIN) een zorgverzekering voor u afsluiten.

Kinderen onder de achttien jaar geen boete

Kinderen onder de achttien jaar die niet door hun ouders verzekerd zijn krijgen zelf geen boete. Maar medische kosten die voor de kinderen gedurende deze onverzekerde periode zijn gemaakt, krijgen de ouders niet vergoed.

NB: Krijgt u een boete waar u het niet mee eens bent, dan kunt u dit aanvechten door bij het Zorginstituut Nederland (ZIN) in beroep te gaan.