Mijn kind wordt 18

Wanneer uw kind 18 jaar wordt zullen een aantal zaken rond zijn of haar zorgverzekering veranderen. Onderstaand vindt u een overzicht van zaken die u dient af te handelen of waar u rekening mee dient te houden.

Zorgverzekering

Wanneer uw kind 18 jaar wordt, mag hij of zij ervoor kiezen over te stappen naar een andere zorgverzekering of zorgverzekeraar. Wanneer uw kind 18 wordt mag hij of zij er tevens voor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om de aanvullende verzekering in te laten gaan op de dag dat hij of zij 18 jaar wordt. De premie voor de aanvullende verzekering zal worden aangepast per de 1e van de maand volgend op de maand waarin uw kind 18 jaar wordt.

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekering 2018? Vergelijk de premie 2018 van alle verzekeraars

Voor alle zorgverzekeringen van 2018 is de zorgpremie bekend. Vergelijk eenvoudig alle zorgverzekeringen van 2018 op basis van zorgpremie, dekking en polisvoorwaarden. Voor de verzekering voor het komende jaar kunt u eenvoudig overstappen t/m 31 december 2017, uw nieuwe verzekeraar zegt uw huidige zorgpolis voor u op.

Zorgtoeslag

Is uw kind 18 jaar of ouder, dan heeft hij of zij recht op Zorgtoeslag. Deze toeslag wordt niet automatisch overgemaakt. Uw kind dient zelf een aanvraagformulier voor de Zorgtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit formulier kunt u vinden op de website www.toeslagen.nl. In 2017 moet uw kind aan de volgende voorwaarden voldoen om de toeslag te kunnen ontvangen:

 • Uw kind moet 18 jaar of ouder zijn
 • Uw kind moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
 • Het inkomen van uw kind is niet te hoog
 • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning
 • het vermogen van uw kind is niet te hoog

Ook als uw kind in het buitenland woont kan hij of zij in sommige gevallen zorgtoeslag ontvangen. Een overzicht met uitzonderingen en eventuele aanvullende voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Premie

Jongeren vanaf 18 jaar mogen een eigen zorgverzekering afsluiten, maar zijn dit niet verplicht. Ook als uw kind 18 jaar of ouder is mag hij of zij met u meeverzekerd blijven. In beide gevallen geldt echter dat er voor uw kind premie moet worden betaald. In het geval uw kind een eigen zorgverzekering afsluit is hij of zij verplicht zelf premie te gaan betalen. Als uw kind met u meeverzekerd blijft, is hij of zij niet verplicht de premie zelf te betalen. In dit tweede geval bent u als ouder verplicht de premie te betalen.

Eigen risico

Wanneer uw kind 18 jaar of ouder is, dan heeft hij of zij een verplicht eigen risico. In 2017 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-. Op 19 september 2017 (Prinsjesdag) zal  de hoogte van het verplichte eigen risico voor zorgverzekeringen in 2019 bekend zijn. Wanneer uw kind zorg gebruikt kan het zijn dat bepaalde kosten onder het eigen risico vallen. Wanneer uw kind zorgkosten heeft gemaakt die onder het verplicht eigen risico vallen zal de betreffende zorgverzekeraar uw kind hierover informeren. Er kan ook van tevoren bij de zorgverzekeraar worden nagevraagd welke kosten onder het eigen risico vallen. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. In 2017 valt de volgende zorg niet onder het eigen risico:

 • Kosten van de huisarts
 • Zorg die voor u vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering
 • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
 • Wijkverpleging
 • Griepprikken, als u tot een risicogroep behoort
 • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar kanker)

Naast de voorgenoemde zorg, hanteren sommige verzekeraars tevens aanvullende uitzonderingen voor het eigen risico. Het is raadzaam dit na te vragen bij de verzekeraar van uw kind.

Tandartskosten

Is uw kind 18 jaar of ouder, dan worden de tandartskosten voor hem of haar niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen bijzondere tandheelkundige en orthodontische zorg wordt vergoed. Uw kind heeft in de volgende gevallen recht op een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige of orthodontische zorg:

 • Als uw kind een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of afwijking van zijn of haar tand-kaak-mondstelsel heeft.
 • Als uw kind een medische behandeling moet ondergaan welke zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft.
 • Als uw kind een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijk aandoening heeft.