Premie-achterstand

U bent wel verzekerd maar door omstandigheden kunt u de verschuldigde premie niet betalen. U bouwt een premie-achterstand op. Wat nu?

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekering 2018 vergelijken

Voor de zorgverzekering 2018 gaan er weer een aantal zaken veranderen. Bekijk een uitgebreid overzicht waarmee u in één keer volledig op de hoogte bent van de belangrijke ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringen 2018.

 

De regels betreffende betalingsachterstanden bij uw zorgverzekeraar zijn ook opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Betaalt u zes maanden of langer geen premie, dan is het wettelijk zo geregeld dat er een bedrag direct van uw salaris of uitkering wordt ingehouden dat hoger is dan de premie die u normaal gesproken zou betalen. Deze inhouding op het inkomen loopt door totdat de betalingsachterstand vermeerderd met de bijkomende kosten is voldaan aan de verzekeraar. Men kan echter ook tot stopzetting van de inhouding besluiten als de wanbetaler een overeenkomst voor schuldhulpverlening kan overleggen.

Signalen betalingsachterstand

Wanneer u een betalingsachterstand hebt opgebouwd, zal u niet direct worden beboet door uw verzekeraar. Een verzekeringsmaatschappij stuurt u namelijk eerst een aantal signalen waaruit u kunt afleiden dat u een achterstand hebt.

Wanneer u twee maanden hebt verzuimd om de premie voor uw zorgverzekering te betalen, zal uw zorgverzekeraar u een brief sturen met daarin een aanbod voor een betalingsregeling. Gaat u hier als verzekerde niet op in of komt u de gemaakte afspraken over de betalingsregeling niet na, dan kunt u bij een achterstand van vier maanden opnieuw een brief verwachten van uw verzekeraar.

Gaat u ook op de tweede brief niet in of kunt u geen overeenstemming bereiken met uw verzekeraar over een oplossing voor de betalingsproblemen? Dan gaat vervolgens bij een opgelopen premie-achterstand van zes maanden de wettelijke inhouding op uw salaris of uitkering in.

NB: De inhouding op uw inkomen in het geval van een premie-achterstand van zes maanden of meer wordt uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland (ZINL).

Gevolgen bij overstappen

Het overstappen naar een andere (zorg)verzekering kan een aantal gevolgen hebben. Overstappen naar een andere verzekeraar is bijvoorbeeld niet mogelijk als u een premie-achterstand hebt bij uw huidige verzekeraar. Het is namelijk niet toegestaan om een zorgverzekering op te zeggen wanneer u de verschuldigde premies niet hebt betaald. Uw huidige verzekering loopt gewoon door waarbij u het recht op medische zorg behoudt.

Hulp door schuldhulpverlening

De schuldhulpverlening kan hulp bieden bij het inzichtelijk maken en ordenen van uw financiële situatie en kan u concreet bijstaan bij het oplossen van betalingsproblemen. Een schuldhulpverlener kan bijvoorbeeld betalingsregelingen treffen met schuldeisers, bijvoorbeeld door de incasso van uw zorgverzekering tijdelijk stop te zetten.