Ontheffing verzekeringsplicht

Wanneer u zich bij de SVB hebt aangemeld als gemoedsbezwaarde krijgt u ontheffing voor de in Nederland geldende verzekeringsplicht. Dit betekent dat u vrijgesteld wordt van de verplichte AWBZ, waaruit tevens automatisch vrijstelling volgt voor de Zorgverzekeringswet.

Omdat u hiermee ook geen premie betaalt voor de ZVW, bent u verplicht om in plaats daarvan een bijdragevervangende belasting te betalen. (U kunt dus geen vrijstelling aanvragen voor het betalen van een bijdrage.) Er blijft voor u vanuit het Zorginstituut Nederland (ZINL) een vergoeding beschikbaar van medische kosten. Het ZINL informeert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) iedere maand over de registratie van gemoedsbezwaarden voor de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Ontheffing onder 18 jaar

Wanneer ouders of verzorgers zichzelf als gemoedsbezwaarde aanmelden bij de SVB, dan betekent dit niet dat eventuele kinderen ook automatisch als gemoedsbezwaarde geregistreerd worden. Voor kinderen onder 18 jaar moet apart door de ouders of verzorgers ontheffing worden aangevraagd. Wanneer u dit niet doet zullen uw kinderen (onterecht) als niet-verzekerd geregistreerd worden in plaats van gemoedsbezwaarde.

Ontheffing gemoedsbezwaren vanaf 18 jaar

Wanneer u voor uw kinderen ontheffing voor de ZVW (Zorgverzekeringswet) en de AWBZ hebt aangevraagd, dan blijft deze registratie als gemoedsbezwaarde voor hen geldig tot de achttiende verjaardag. Vanaf dat moment is uw kind / zijn uw kinderen meerderjarig en dus zelf verzekeringsplichtig. Als meerderjarige moet een kind vervolgens, indien hij of zij dit zelf wenst, zichzelf opnieuw als gemoedsbezwaarde in het register van de SVB laten opnemen.