Militairen verzekerd via het SZVK

Voor militairen in werkelijke dienst geldt dat ze verplicht verzekerd zijn via de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Ze hebben recht op vergoedingen volgens het Basispakket en de Uitbreiding Basispakket.

Militairen in werkelijke dienst

Bij indiensttreding wordt de militair door Defensie voor deze zorgverzekering aangemeld bij de feitelijk uitvoerend verzekeraar (Univé). Militairen hebben het recht op vergoeding volgens het Basispakket en Uitbreiding Basispakket. Hiervoor ontvangt de militair een Bewijs van Inschrijving. De premie die verschuldigd is wordt automatisch door het NSK berekend en ingehouden op de bezoldiging.

Informatielijn voor militairen

Univé Verzekeringen verzorgt de administratieve afhandeling van de Ziektekostenverzekering Krijgsmacht. Voor vragen over de Ziektekostenverzekering Krijgsmacht kunnen militairen bellen met de Helpdesk van SZVK: 072 527 76 77

Vrijstelling voor militairen

Een militair in werkelijke dienst is vrijgesteld voor de ZVW. Ook tijdens vrije tijd gedane nevenwerkzaamheden hoeft de militair geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW te betalen.

Een militair dient wel bij indiensttreding van een werkgever bekend te maken dat hij militair is en geen bijdrage hoeft te betalen.