Identificatieplicht in de zorg

In Nederland geldt er een identificatieplicht in de zorg. Dit betekent dat u zich altijd tegenover uw zorgverlener moet kunnen identificeren. Deze identificatieplicht in de zorg is van toepassing op iedereen (ook minderjarigen onder de 14) die gebruik wil maken van zorg in onder meer poliklinieken en ziekenhuizen. Ook in privéklinieken die specialistische medische zorg leveren (zoals tandartsen) mogen vragen om uw identiteitsbewijs.

Burgerservicenummer (BSN)

Deze identificatieplicht komt onder meer voort uit het feit dat zorgverleners meer en meer gebruik gaan maken van het burgerservicenummer van hun patiënten. U moet hierdoor dus kunnen aantonen dat het getoonde BSN ook daadwerkelijk bij u hoort.

Als geldig identiteitsbewijs worden geaccepteerd:

– Een geldig paspoort
– Een geldig rijbewijs
– Een geldige Nederlandse identiteitskaart

Vergoeding zonder identificatie?

Identificatie bij uw zorgverlener is cruciaal voor de betaling van de medische zorg die u nodig hebt. Kunt u namelijk geen geldig identiteitsbewijs overleggen, dan kan uw zorgverlener de kosten niet declareren bij uw zorgverzekering. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar niets vergoedt en dat alle kosten voor uw eigen rekening komen. Voor u een zeer onwenselijke situatie aangezien medische kosten al snel zeer hoog kunnen oplopen.

Uitgestelde identificatieplicht noodgevallen

Wanneer u geen geldig identiteitsbewijs kunt overleggen terwijl u op dat moment wel spoedeisende hulp nodig hebt, dan wordt u toch direct geholpen. Acute hulp wordt namelijk altijd geleverd, met of zonder identificatie.

Maximaal 14 dagen voor uitgestelde identificatie

Wanneer de acute / levensreddende handelingen zijn uitgevoerd, hebt u vervolgens veertien dagen de tijd om uzelf alsnog bij betreffende zorginstelling te identificeren. Doet u dit niet, dan zullen alle gemaakte kosten alsnog op u worden verhaald, aangezien de zorgverlener de kosten niet bij uw zorgverzekeraar kan declareren.

Ontstaan identificatieplicht zorg

De identificatieplicht in de zorg is in het leven geroepen om toenemende fraude met zorgpassen tegen te gaan. Gestolen zorgpassen werden gebruikt door onverzekerden die zich voordeden als de rechtmatige eigenaar van de pas. Zorgpassen werden zelfs verhuurd of verkocht aan onverzekerden.

Identificatieplicht om medische en financiële schade te voorkomen

Omdat er onrechtmatig gebruik werd gemaakt van zorgverzekeringen leidde dit tot financiële schade. De fraude had echter ook tot gevolg dat er medische fouten werden gemaakt doordat patiëntendossiers door de identiteitsfraude aan de verkeerde personen werden gekoppeld. Om zowel de financiële als de medische schade die deze fraude tot gevolg had te kunnen voorkomen werd de identificatieplicht ingevoerd.