Zorgverzekeringen voor expats

Het woord ‘expat’ is een afkorting van het woord ‘expatriatie’ en heeft in principe betrekking op iemand die zich vestigt in een ander land waar een geheel andere cultuur heerst dan in het vaderland. Naast het begrip expat kennen we de term ‘emigrant’, hoewel dit twee aparte begrippen zijn overlappen ze elkaar wel.

Het woord ‘emigratie’ heeft betrekking op het proces waarbij iemand uit zijn of haar thuisland vertrekt met als doel zich permanent in een ander land te vestigen. Het culturele aspect maakt het oorspronkelijke verschil tussen de begrippen ‘expat’ en ‘emigrant’.

Hoewel de betekenis van ‘emigratie’ eigenlijk gelijk is gebleven, heeft het begrip ‘expat’ inmiddels in veel gevallen een iets andere lading gekregen. Wanneer men tegenwoordig over ‘expats’ spreekt, worden doorgaans werknemers bedoeld die door de werkgever naar het buitenland worden uitgezonden om daar voor een bepaalde (langere) tijd te werken en dus te verblijven.

Naast de reguliere zaken die van invloed zijn op een zorgverzekering, zijn er voor expats tevens aanvullende factoren van invloed. Onderstaand vindt u een overzicht van zaken die van toepassing zijn voor de zorgverzekeringen van expats.

Overzicht van de belangrijkste zaken voor expats