U wordt expat

Wanneer u als expat voor een bepaalde tijd naar het buitenland vertrekt, kan dit gevolgen hebben voor uw (verplichte) zorgverzekering in Nederland. Verschillende factoren spelen hierbij een rol.

Omdat ieder verblijf in het buitenland weer andere omstandigheden kent, iedere expat om andere redenen vertrekt en ieder land ter wereld een bestemming kan zijn, is het onmogelijk om alle scenario’s en bijbehorende gevolgen tot in detail te omschrijven. Om u toch een beetje op weg te helpen staan hieronder een aantal standaard zaken waar u met betrekking tot uw zorgverzekering in ieder geval over na moet denken voor u Nederland (voor langere tijd) verlaat.

Bent u expat, stel uzelf dan de volgende vragen:

  • Naar welk land vertrekt u? Ligt het land binnen de EU en/of EER of niet? Bestaat er een verdrag tussen Nederland en het land van uw bestemming?
  • De duur van uw vertrek uit Nederland: gaat u korter of langer dan drie maanden buiten Nederland werken? Let op: dit kan ook van belang zijn bij (onbetaald) vrijwilligerswerk in het buitenland. Blijft u langer dan een jaar weg, dan kan dit ook weer van invloed zijn op uw uw (verplichte) zorgverzekering in Nederland.
  • Vertrekt u uit Nederland in verband met werk, studie of stage?
  • Geniet u gedurende uw verblijf in het buitenland ook nog een inkomen uit Nederland of niet?
  • In het geval van studie of stage: Gaat u gedurende uw verblijf in het buitenland werken of niet?
  • In het geval van een buitenlandse stage: Hebt u in het betreffende land waarin u stage loopt wettelijk recht op het gebruik van de sociale voorzieningen aldaar? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk als werknemer beschouwd en niet alleen als stagiair.
  • Blijft u gedurende uw verblijf in het buitenland ingeschreven in een Nederlandse gemeente, of schrijft u zich uit?
  • Blijft u gedurende uw verblijf in het buitenland ingeschreven in het bevolkingsregister van Nederland, of schrijft u zich uit?

Voor uitgebreide informatie over de wetten, regels en regelingen die voor uw specifieke situatie van toepassing zijn neemt u contact op met de Belastingdienst (het kan namelijk zomaar zijn dat u ook gedurende uw tijd in het buitenland recht hebt op zorgtoeslag), het Zorginstituut Nederland (ZINL) en/of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).