Wonen in NL en werken in het buitenland

Wie in het buitenland werkt is doorgaans ook in dat betreffende land verzekerd. In dat geval kan het zo zijn dat de Nederlandse zorgverzekeringen niet meer op u van toepassing zijn. Er zijn echter situaties waarin dit niet aan de orde is. Gaat u bijvoorbeeld voor een bepaalde (korte) periode voor uw werk in het buitenland wonen, dan is de kans groot dat u in dat geval wel in Nederland uw zorgverzekering dient te behouden.

Als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wlz, kunt u uw zorgverzekering in Nederland gewoon aanhouden. Dit hoeft echter niet van toepassing te zijn op uw gezinsleden. Met betrekking tot situaties waarin u te maken heeft met wonen of werken in het buitenland, kunnen de volgende scenario’s zich voordoen:

U woont of werkt tijdelijk in het buitenland

In sommige gevallen blijft u sociaal verzekerd in Nederland, maar uw bestemming en de periode die u daar zult doorbrengen zijn hier bepalende factoren. Indien u tijdelijk naar het buitenland gaat om daar te wonen en werken, dient u actie te ondernemen. Zo moet u in de eerst instantie contact opnemen met de SVB (de Sociale Verzekeringsbank), waar u na moet vragen of u in Nederland verzekerd blijft voor de Wlz. Indien dit niet het geval is, dient u uw (Nederlandse) zorgverzekering op te zeggen. U kunt vervolgens een nieuwe zorgverzekering afsluiten in het land waar u gaat werken. Als u bij de SVB te horen krijgt dat u wel verzekerd blijft voor de Wlz, kunt u uw Nederlandse verzekering gewoon houden.

U werkt in het buitenland, maar u woont in Nederland

Het kan ook voorkomen dat u in het buitenland werkt, maar gewoon in Nederland woont. In dit geval is het van belang om te kijken naar de arbeidsduur in het buitenland. Als u een Nederlandse zorgverzekering hebt en voor korter dan een jaar (voor werk) vertrekt naar het buitenland, kunt u in Nederland verzekerd blijven voor de zorg. In dit geval hoeft u geen actie te ondernemen. Dit geldt echter niet voor het geval dat u voor langer dan een jaar vertrekt. In deze situatie dient u contact op te nemen met de SVB. De SVB bepaalt vervolgens of uw Wlz-verzekering doorloopt of stopt. Als uw Wlz doorloopt kunt u uw Nederlandse zorgverzekering aanhouden; sterker nog, dit is dan verplicht. Als uw Wlz-verzekering stopt, dient u uw Nederlandse zorgverzekering te beëindigen en een particuliere zorgverzekering aan te gaan.

U studeert en woont in het buitenland

Indien u voor een bepaalde periode gaat studeren en wonen in het buitenland, kunt u uw zorgverzekering doorgaans in Nederland aanhouden. Dit is normaal gesproken zelfs verplicht. Indien u naast een studie ook besluit te gaan werken in het buitenland (of stage lopen), kan de verzekeringssituatie echter veranderen. Als u besluit om naar het buitenland te gaan voor een studie of leertraject, dient u in ieder geval contact te zoeken met de SVB. Zij bepalen of u in Nederland verzekerd blijft voor de Wlz. Als uw Wlz-verzekering in Nederland doorloopt, is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten in Nederland. Dit geldt niet voor de situatie waarin uw Wlz-verzekering afloopt. In dat geval moet u een zelf voor uw zorgverzekering zorgen.

Er zitten nogal wat haken en ogen aan de regels en richtlijnen bij situaties waarin u in het buitenland gaat wonen en studeren. Zo speelt de bestemming ook een rol. Neem daarom te allen tijde contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u vaak verder voorzien van specifieke informatie en aandachtspunten. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u een aanvullende verzekering dient af te sluiten voor (betere) dekkingen in het buitenland. Tot slot dient u een gewijzigde verzekeringssituatie ook (tijdig) door te geven aan de Belastingdienst Toeslagen.