Emigreren met een uitkering of pensioen

Bent u gepensioneerd of uitkeringsgerechtigd en gaat u emigreren naar het buitenland? Dan bent u voor de ZVW en de AWBZ niet meer verzekerd. Emigreert u echter naar een land waarmee Nederland een verdrag heeft afgesloten, dan kan het zijn dat u wel recht hebt op vergoeding van medische kosten door Nederland. Dit hangt overigens mede af van het soort uitkering of pensioen dat u geniet.

Verdragsland
Indien u in een verdragsland woont dan wordt de zorg betaald vanuit de AWBZ-verzekering in Nederland. Dit is meteen ook de reden dat u bij het Zorginstituut Nederland moet melden dat u in een verdragsland gaat wonen. U moet in dit geval ook een verdragsbijdrage betalen. De hoogte van deze verdragsbijdrage is afhankelijk van de kosten van medische zorg in uw woonland.

Niet-verdragsland
Indien u in een niet-verdragsland woont is de situatie aanzienlijk anders In dit geval moet u namelijk zelf een zorgverzekering afsluiten in het land waar u woont. U hoeft bij het wonen in een niet-verdragsland niets te melden aan het Zorginstituut Nederland.