Vervolgonderzoek collectieve zorgverzekeringen: gemeentelijke tegemoetkomingen

Geschreven op

De situatie in 2019

Het onderzoek naar de collectieve zorgverzekeringen die gemeenten aanbieden, is gebaseerd op de situatie in 2015. Dit bekent dat het gemeentebeleid voor de collectieve zorgverzekeringen in 2019 gewijzigd kan zijn.

Ieder jaar veranderen er zaken met betrekking tot de zorgverzekering. Het Zorgverzekering Informatie Centrum heeft daarom een uitgebreid overzicht samengesteld voor de zorgverzekering 2019, met hierin een overzicht van alle zorgpremies van 2019, belangrijke wijzigingen in de zorgverzekering voor 2019, het recht op zorgtoeslag en informatie over de hoogte van het eigen risico.

Ambtenaren ontvangen hogere tegemoetkoming voor zorgpremie dan chronisch zieken en gehandicapten.

Net als chronisch zieken en gehandicapten kunnen gemeentelijke medewerkers in aanmerking komen voor een gemeentelijke tegemoetkoming in hun ziektekosten. Uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.), dat de gemeentelijke tegemoetkomingen onderzocht in alle 393 gemeenten, blijkt dat de tegemoetkoming voor ambtenaren in ruim 65 procent van de Nederlandse gemeenten hoger is dan de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

Collectieve zorgverzekering voor ambtenaren

Medewerkers bij gemeenten of bij werkgevers die de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden van de CAR-UWO (de ambtenaren-cao) volgen, hebben recht op een gemeentelijke tegemoetkoming. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens alle gemeenten collectieve zorgverzekeringen afgesloten met IZA en Zilveren Kruis. Om ambtenaren te stimuleren voor deze collectiviteiten te kiezen, bieden gemeenten hun medewerkers een tegemoetkoming aan van 168 euro tot 296 euro per jaar.

InstantieTegemoetkoming 1Tegemoetkoming 2Bijzonderheden
Gemeente€ 296,- per jaar
voor medewerkers waarvan het salaris lager is dan of gelijk is aan het voltijdssalaris van de hoogste periodiek van schaal 6
€ 168,- per jaar
voor de overige medewerkers
Medewerkers met een ander aanvullend pakket bij IZA of Zilveren Kruis of die verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar hebben geen recht op een tegemoetkoming.
Provincie€ 289,80 per jaar
voor medewerkers in de salarisschalen 1 t/m 6
€ 186,60 per maand  voor medewerkers in de salarisschalen 7 en hogerVoor de tegemoetkoming geldt geen verplichting om gebruik te maken van het collectieve contract bij IZA of Zilveren Kruis.

Grote verschillen

Opvallend is dat de gemeentelijke tegemoetkoming voor ambtenaren vaak hoger uitvalt dan de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Nadat de algemene Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) voor minima met hoge zorglasten in 2014 zijn afgeschaft, hebben gemeenten beleidsvrijheid gekregen over hoe zij chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkomen. Hierdoor zijn er niet alleen grote verschillen in de tegemoetkomingen per gemeente, maar blijken de gemeentelijke bijdragen voor ambtenaren vaak ook hoger te zijn dan de gemeentelijke bijdragen voor chronisch zieken en gehandicapten.

Overzicht hoogte tegemoetkomingen Wtcg en Cer

Vergoeding WTCG

 

Verschillen in gemeentelijke bijdragen

Gemeenteambtenaren die minder verdienen dan 2575 euro per maand ontvangen jaarlijks een gemeentelijke bijdrage van 296 euro wanneer zij een collectieve zorgverzekering afsluiten bij IZA of Zilveren Kruis. Nadat Wtcg en de Cer voor minima werden afgeschaft, hebben maar liefst 173 gemeenten besloten geen gemeentelijke tegemoetkoming te verstrekken voor chronisch zieken en gehandicapten. In 85 andere gemeenten valt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten lager uit dan de tegemoetkoming van 296 euro die ambtenaren jaarlijks krijgen, zoals bijvoorbeeld in de gemeentes Sluis  en  Bellingwedde . In slechts 30 gemeenten is de bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten hoger dan de tegemoetkoming voor ambtenaren.

WTCG:CER vergoeding1

Collectieve kortingen

Daarnaast lijken gemeenten hogere collectieve kortingen op de zorgpremie te verstrekken aan gemeenteambtenaren dan aan chronisch zieken en gehandicapten. Zo kunnen de kortingen voor ambtenaren op de aanvullende verzekering vanuit de GezondSamenPolis, de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis in samenwerking met de VNG, oplopen tot wel 23,5 procent. De kortingen die vanuit de gemeenten worden verschaft op de aanvullende verzekering voor minima lopen aanzienlijk minder hoog op. Deze variëren namelijk van 7,5 procent tot 10 procent op de premie voor de aanvullende verzekering.

CollectiefVerzekeraarKorting basisKorting aanvullend
VNG Ambtenaren CollectiefZilveren Kruis10%tot 23,5%
Gemeente Emmen (voor bewoners)Zilveren Kruis7,50% – 10%
(Per 2016 wordt de basispremie 3% of 4,5%)
10% (Per 2016 wordt dit een nettopremie)

Volksvertegenwoordigers

Raadsleden en leden van de provinciale staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen kunnen daarnaast ook nog eens bepalen dat zijzelf een vergoeding voor de zorgverzekering krijgen van € 203,21 per jaar. Zij hoeven hiervoor geen collectieve verzekering af te sluiten. Dit vergoedingsbedrag wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Of deze regeling ook voor kamerleden geldt is op dit moment nog niet bij ons bekend.

Aanvullende bronnen:

Aanbod collectieve zorgverzekering 2016 (Emmen)

Tegemoetkoming Ziektekostenverzekering GezondSamenPolis

VNG Ambtenaren Collectief