Collectieve zorgverzekering onderzoek

Geschreven op

Het afgelopen jaar kregen alle Nederlandse gemeenten een grotere verantwoordelijkheid voor burgers in een kwetsbare positie. Veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeenten, waaronder het compenseren van weggevallen inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen.

Situatie 2019

Het onderzoek naar de collectieve zorgverzekeringen van gemeenten heeft betrekking op de situatie in 2015. Het beleid voor de gemeentelijke collectieve zorgverzekering kan in 2019 wijzigen. Omdat er ieder jaar zaken veranderen met betrekking tot de zorgverzekering, heeft het Zorgverzekering Informatie Centrum een uitgebreid overzicht samengesteld voor de zorgverzekering 2019.

 

Lees ook
Zorgverzekeringen Vergelijken
Zorgverzekering vergelijken & afsluiten

Vergelijk alle zorgverzekeringen voor 2019 op basis van premie, dekking en polisvoorwaarden. Met de zorgvergelijker van het Zorgverzekering Informatie Centrum ziet u snel wat voor u de goedkoopste zorgverzekering van het komende jaar is.

 

Uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.), dat  het minimabeleid van alle Nederlandse gemeenten grondig onder de loep nam, blijkt nu dat er grote financiële verschillen zijn ontstaan voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een laag inkomen.  Bovendien gaat het compenseren van de weggevallen inkomensregelingen nu vaak ten kosten van de keuzevrijheid voor de zorgverzekering en hanteren gemeenten verschillende inkomensgrenzen bij het bepalen van het recht op minimavoorzieningen.

 

chart-verzekeraars3

Keuzevrijheid bij gemeentepolissen

Onderstaande grafiek toont de percentages van keuzemogelijkheden die minima en chronisch zieken doorgaans hebben  bij het kiezen van een collectieve zorgverzekering. Het merendeel van de gemeente (ruim 77 procent) biedt keuze uit 1 collectieve verzekeraar, gevolgd door de keuze tussen twee verzekeraars (17,81 procent). Slechts 0,76 procent van de gemeenten biedt collectieve zorgverzekeringspakketten van drie verschillende verzekeraars aan.

Keuzevrijheid gemeentes

Aantal collectieve zorgverzekeraars gemeenten

 

Aantal collectieve aanvullende zorgverzekeringspakketten

Onderstaande grafiek geeft per provincie het gemiddelde aantal collectieve zorgverzekeringspakketten weer waaruit minima kunnen kiezen.

Zo hebben minima in de provincie Friesland keuze uit slechts 1 collectief verzekeringspakket, terwijl minima in de provincie Groningen uit gemiddeld 8 verschillende collectieve zorgverzekeringspakketten kunnen kiezen.

aangeboden-pakketten

Gemeentepolissen en zorgverzekeraars per provincie

In het onderstaande overzicht wordt per provincie in kaart gebracht welke zorgverzekeraars de collectieve aanvullende verzekeringen voor minima aanbieden. Aan de hand van de getallen kan worden afgeleid in hoeveel gemeenten per provincie de zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering aanbiedt.

Voorbeeld: in de provincie Groningen biedt verzekeraar Menzis in 24 verschillende gemeenten een collectieve zorgverzekering voor minima aan. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis biedt in 2 Groningse gemeenten een collectieve zorgverzekering voor minima aan.

chart-verzekeraars-nederland

Bijstandsnorm per provincie

Als u gebruik wilt maken van toeslagen en regelingen van de overheid, wordt in de meeste gevallen als voorwaarde gesteld dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan en bepaald percentage van de bijstandsnorm. Hoe hoog deze norm is hangt af van uw persoonlijke situatie.

 

percentage-bijstandsnorm

Goedkoopste collectieve aanvullende zorgverzekering

Onderstaande grafiek geeft per provincie weer hoe hoog de gemiddelde zorgpremie is voor het goedkoopste collectieve zorgverzekeringspakket.

gemiddelde-premie-goedkoopste

Zo is de gemiddelde zorgpremie voor de goedkoopste collectieve zorgverzekering in de provincie Limburg ruim 29 euro duurder dan de gemiddelde zorgpremie voor de goedkoopste collectieve zorgverzekering in de provincie Zeeland.

U kunt bovenstaande resultaten tevens teruglezen in onze infographic rondom de collectieve zorgverzekering voor minima.