Kinderen missen tandzorg door slecht geïnformeerde ouders

Geschreven op

Onderzoek: kennis van eigen risico mondzorg voor kinderen beperkt

43% van de Nederlanders weet niet dat het eigen risico niet van toepassing is op tandzorg voor kinderen. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van het Nationaal Zorgonderzoek, dat onlangs is uitgevoerd door het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.).

Tandheelkunde onder de 18 jaar

De kennis van het eigen risico bij tandzorg voor kinderen laat te wensen over. Voor tandheelkundige zorg bij kinderen onder de 18 jaar hoeft men doorgaans geen eigen risico te betalen. Deze zorg is, met uitzondering van beugel/orthodontie en kroon- en brugwerk, volledig gedekt in de basiszorgverzekering. Ook voor de zorgverzekering in 2017 is dit het geval. Uit het Nationaal Zorgonderzoek  is echter gebleken dat ruim twee op de vijf Nederlanders (43%) hier niet van op de hoogte is.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Heeft u al een Zorgverzekeringen 2019 gekozen?

Bekijk alle zorgpremies 2019, informatie over het eigen risico, de zorgtoeslag én het belangrijkste actuele nieuws rondom de zorgverzekeringen 2019. Alle belangrijke informatie in één overzicht.

 

Kind de dupe van onwetendheid

De resultaten van het Nationaal Zorgonderzoek vertonen sterke overeenkomsten met recente rapporten over tandzorg voor kinderen. Het Zorginstituut Nederland heeft onlangs het ‘Signalement mondzorg 2016’ samengesteld, waarin wordt bevestigd dat het gebrek aan verzekeringskennis een serieus effect kan hebben op een tandartsbezoek.

Met name ouders uit een lage(re) sociaaleconomische klasse stellen een tandartscontrole (9%) of behandeling (12%) voor hun kind uit. Dit gebeurt vaak uit angst voor te verwachten kosten. Deze ouders zijn minder vaak op de hoogte van het feit dat de behandelingen volledig onder de basisverzekering vallen en gewoon worden vergoed. Ook meldt het rapport dat er de minste tevredenheid bestaat over de transparantie van de kosten van een behandeling.

 

Lees ook
Vaccinatiegraad covid-19 in slechts 9 gemeenten hoger dan het rijksvaccinatieprogramma

Iedereen kent inmiddels wel de kaartjes met vaccinatiegraad per gemeente,…

 

Betere voorlichting noodzakelijk

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen, pleit voor betere voorlichting:  “Wij vinden het zorgelijk dat 2 op de 5 respondenten in het Nationaal Zorgonderzoek niet weet dat mondzorg voor kinderen niet onder het eigen risico valt. We vragen daarom onder andere consultatiebureaus en zorgverzekeraars daar meer bekendheid aan te geven. Zij bereiken immers die ouders en kinderen die nu niet naar de tandarts gaan. De bij de KNMT aangesloten tandartsen zullen de komende periode ook zelf hun patiënten extra over mondzorg en de zorgverzekering gaan inlichten, onder andere via hun websites, de mondzorgwebsite Allesoverhetgebit.nl en een speciale wachtkamerposter.”

Kennis over het eigen risico

Het schort veel Nederlanders aan kennis over het eigen risico. 88% van de respondenten heeft aangegeven precies te weten wat het eigen risico inhoudt. Toch weet ruim 62% van deze groep respondenten niet bij welke vormen van zorg het eigen risico van toepassing is. Vooral bij tandzorg voor kinderen is dit percentage opmerkelijk hoog. Bekijk de volledige onderzoeksresultaten, inclusief grafische weergaven; op de onderzoekspagina van het Z.I.C.