Meeverhuisde gezinsleden

Wanneer gezinsleden gedurende uw studietijd met u meeverhuizen naar uw nieuwe (tijdelijke) woonland, dan zijn zij niet meer voor de AWBZ verzekerd. Ook kunnen zij zich niet meer bij een Nederlandse zorgverzekeraar aanmelden voor zorg uit de Zorgverzekeringswet. Zij hebben als meeverzekerden echter wel recht op zorg zoals vastgelegd is in de regels van het wettelijke verzekeringspakket van het woonland waar u nu tijdelijk samen woont. De zorgkosten die door hen worden gemaakt worden vervolgens aan het land vergoed door Nederland.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekering 2018 vergelijken

Bekijk een uitgebreid overzicht waarmee u in één keer volledig op de hoogte bent van alle belangrijke ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringen van 2018. Inclusief overzicht met alle zorgpremies 2018 (per type zorgpolis)

 

Zijn uw meeverhuisde gezinsleden ouder dan achttien jaar? Dan zijn zij wel verplicht om een vastgestelde bijdrage voor de ZVW te betalen aan het College voor Zorgverzekeringen. In Nederland hebben uw gezinsleden die meeverzekerd zijn wel recht op op zorg volgens de AWBZ en de zorgverzekeringswet (ZVW). De hiervoor benodigde verklaring kunt u bij uw verzekeraar aanvragen.

Verder is het aan de zorgverzekeraar in uw woonland wie van uw gezinsleden meeverzekerd kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verdragsformulier 106.

Mogelijke redenen waarom u uw meeverhuisde gezinsleden niet mee kunt verzekeren

  • Uw gezinsleden hebben eigen inkomsten uit werk, pensioen of uitkering in het woonland. Zij dienen op basis daarvan wettelijk verzekerd te zijn via ziektekosten en moeten hiervoor zelf in het betreffende land een zorgverzekering afsluiten.
  • Uw gezinsleden zijn/blijven woonachtig in Nederland. In dat geval blijven zij via een Nederlandse zorgverzekering verzekerd tegen medische kosten.

 

Lees ook
Vaccinatiegraad covid-19 in slechts 9 gemeenten hoger dan het rijksvaccinatieprogramma

Iedereen kent inmiddels wel de kaartjes met vaccinatiegraad per gemeente,…