Student Nederland buitenland

Wanneer u als student voor uw studie tijdelijk naar het buitenland vertrekt en u doet dit op een leeftijd jonger dan 30 jaar, dan blijft u voor de AWBZ verzekerd. Dit wil zeggen dat u gedurende uw studieverblijf in het buitenland gewoon verzekerd bent tegen kosten voor medische zorg.

Gaat u echter naast uw studie ook nog werken, of doorloopt u een betaalde stage? Dan kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop u uw zorgverzekering (bijvoorbeeld een studenten zorgverzekering) dient te regelen.

Als student verzekerd blijven in Nederland

Wanneer u voor uw dertigste in het buitenland gaat studeren zonder dat u daar verder een inkomen geniet, dan bent u nog steeds voor de AWBZ verzekerd. Daarnaast is het voor u verplicht om uw zorgverzekering te behouden die nodig is voor zorg uit de Zorgverzekeringswet.

Wanneer u gedurende uw studieverblijf aanspraak moet maken op medische zorg in het land waarin u studeert óf in Nederland, moet u hiervoor specifieke acties ondernemen. Aangezien de wijze van handelen mede afhangt van de duur van uw verblijf, evenals het land waar u uw studie volgt, is het aan te bevelen om u hier vooraf goed over te laten informeren door uw zorgverzekeraar.

Korter dan een jaar studeren

Wanneer u voor uw studie minder dan een jaar in het buitenland verblijft, dan blijft uw Nederlandse zorgpolis voor u gewoon gelden. U behoudt dus uw recht op zorg vanuit deze Nederlandse zorgverzekering, voor zover dit overeenkomt met de Nederlandse tarieven en uw zorgpakket. Vallen de kosten in het buitenland onverhoopt hoger uit dan in Nederland het geval zou zijn, dan betaalt u in de meeste gevallen het verschil zelf. Wilt u er echter zeker van zijn dat alle kosten gewoon gedekt zijn, dan kunt u het beste bij uw verzekeraar informeren naar een passende aanvullende zorgverzekering.

Voor wat betreft de verzekering volgens de AWBZ; hier hebt u recht op gedurende uw verblijf (van minder dan een jaar) in het land waarin u studeert. Deze vergoeding van zorg in het buitenland valt dan onder de “Vergoedingsregeling AWBZ-zorg in het buitenland”.

Studeert u korter dan een jaar in een van de verdragslanden? Dan kunt u volgens de wettelijke verzekeringspakketten van die landen aanspraak maken op medische zorg.

Langer dan een jaar studeren

Wie langer dan een jaar in het buitenland studeert en woont, blijft voor zorg verzekerd via de Nederlandse zorgverzekering voor medische kosten in zowel het buitenland als in Nederland. De vergoeding van medische kosten wordt gedaan naar Nederlandse maatstaven qua verzekeringspakket en tarieven. Dit betekent dat de kans bestaat dat een deel van uw medische kosten niet vergoed worden als deze of niet in het Nederlandse zorgpakket vallen, of de kosten veel hoger uitvallen dan in Nederland.

Wilt u toch zeker zijn van volledige vergoeding ongeacht de buitenlandse tarieven of verzekeringspakketten, dan dient u zich via een aanvullende zorgverzekering extra te verzekeren. Via de vergoedingsregeling voor AWBZ-zorg in het buitenland behoudt u in ieder geval deze verzekering.

Let op
Deze regels gelden ook voor eventuele meeverzekerde gezinsleden die met u mee zijn verhuisd naar het buitenland.

European Health Insurance Card

Voor een studieperiode van minder dan een jaar in de EU, de EER of Zwitserland geldt dat u een EHIC (European Health Insurance Card) moet aanvragen bij uw zorgverzekeraar. In het geval van andere verdragslanden kan het zijn dat u het verdragsformulier 111 moet aanvragen in plaats van een EHIC.

De EHIC geeft u recht op dringende medische zorg, zonder dat de kosten hiervoor door u voorgeschoten hoeven te worden. Tevens garandeert de EHIC het recht op spoedeisende medische zorg gedurende een tijdelijk verblijf in Australië. Het verdragsformulier 111 verzekert u alleen van het recht op spoedeisende medische hulp. Zowel voor de vergoeding van medische kosten via de EHIC als via het verdragsformulier 111 geldt dat u medische zorg ontvangt volgens de wettelijke verzekeringspakketten van de betreffende landen.

Aanspraak zorg verdragsland

Bij een studieperiode van meer dan een jaar in de verdragslanden (Australië uitgezonderd) kunt u volgens de wettelijke verzekeringspakketten van die landen aanspraak maken op medische zorg.

Verdragsformulier 106

Met het verdragsformulier 106 dat u bij uw Nederlandse verzekeraar kunt aanvragen, kunt u zich als verzekeringsnemer aanmelden bij een zorgverzekeraar van het betreffende woonland volgens het daar geldende verzekeringspakket. In dat geval vergoedt Nederland de eventuele medische kosten die binnen dit verzekeringspakket van uw woonland vallen.