Inkomensafhankelijke bijdrage

Teveel inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering betaald

Teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage krijgt u altijd terug. Hier hoeft u zelf niets voor te doen. Indien de belastingdienst uit uw gegevens kan opmaken dat u inderdaad meer aan inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering hebt betaald dan nodig was, dan zal in het volgende kalenderjaar automatisch een teruggaaf plaatsvinden. Hierover wordt u van te voren per brief ingelicht.

Teveel inkomensafhankelijke bijdrage automatisch ingehouden

Wanneer u meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie hebt, dan kan het voorkomen dat er in totaal in een jaar teveel op uw inkomen wordt ingehouden. Iedere werkgever of uitkeringsinstantie wordt geacht om de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering op uw inkomen in te houden.

Er kan voor de inkomensafhankelijke bijdrage echter niet onbeperkt geld op uw inkomen worden ingehouden; dit is namelijk aan een maximum inkomen gebonden. Komt uw totale inkomen dat u van de verschillende werkgevers of uitkeringsinstantie boven deze inkomensgrens uit, dan kan het dus zijn dat u in dat jaar teveel afdraagt.

Bij teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage automatische teruggestorting

De belastingdienst stort bij een teruggaaf het teveel betaalde bedrag automatisch op de rekening van diegene die teveel betaald heeft. Dit betekent dat wanneer u uw inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering zelf betaalt (en dit dus niet via een werkgever of uitkeringsinstantie wordt vergoed), de belastingdienst inderdaad het teveel betaalde geld op uw eigen rekening stort.

Wordt uw inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering echter door uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) vergoed? Dan krijgen zij het teveel betaalde bedrag op hun rekening gestort.

Heeft u met meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie te maken, waarbij de een uw inkomensafhankelijke bijdrage vergoedt en de ander niet? In dat geval zal de belastingdienst de teruggaaf zo veel mogelijk direct met u willen verrekenen. Blijft hierna nog een bedrag van de teruggaaf over, dan zal de betrokken werkgever of uitkeringsinstantie dit ontvangen.

Voorschot teruggaaf teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage

Voldoet u aan bepaalde voorwaarden? Dan kan de belastingdienst besluiten om op uw verzoek een voorschot uit te betalen op het bedrag dat teveel als inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden op uw inkomen.

Let op: Het besluit om een voorschot uit te betalen baseert de Belastingdienst op uw geschatte inkomen. Achteraf zal nagerekend worden of deze schatting correct was of niet. Met andere woorden: achteraf wordt gecontroleerd of de hoogte van het uitbetaalde voorschot in uw geval juist was of niet. Het kan dus voorkomen dat er nadien een verrekening plaatsvindt. Dit kan betekenen dat u nog recht hebt op een extra bedrag. Het kan echter ook betekenen dat u een deel van het reeds ontvangen voorschot moet terugbetalen.