Verzekeringspas of S2-(vroeger E-112) formulier

In plaats van uw verzekeringspas kunt voor zorg in het buitenland ook van de zogenaamde Europese Sociale Zekerheidsverordening gebruik maken. Hierbij gaat het om de landen binnen de EU, evenals IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Uw verzekeraar moet u echter wel eerst toestemming geven.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen weigeren om deze toestemming te verlenen als de zorg in kwestie ook in Nederland tijdig voor u beschikbaar is. Is de betreffende behandeling niet op tijd voor u beschikbaar, dan mag uw verzekeraar u niet weigeren om met de Europese Sociale Zekerheidsverordening naar een zorgaanbieder in het buitenland te gaan.

Kosten die niet binnen het Nederlandse aansprakenpakket zijn opgenomen hoeven niet te worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het S-2 formulier

Wanneer u uw verzekeraar hebt benaderd voor deze zekerheidsverordening, en er is u toestemming verleend om de gewenste zorg in het buitenland in te roepen, dan krijgt u het S-2 formulier (voorheen was dit een E-122 formulier). U geeft dit formulier vervolgens af bij de buitenlandse aanbieder van wie u de zorg ontvangt. De verrekening van de kosten wordt dan via speciale verbindingsorganen in Nederland en in het buitenland geregeld. Hoewel het kan voorkomen dat u een eigen bijdrage moet betalen, worden de kosten verder vergoed, ook als deze hoger uitvallen dan het gangbare tarief in Nederland.