Verdragslanden

Een groot aantal landen heeft met Nederland een verdrag afgesloten voor wat betreft de vergoeding van kosten voor medische zorg. U krijgt met deze afspraken te maken wanneer u in het buitenland gaat werken, studeren of wonen. Door deze verdragen kunt u, afhankelijk van uw eigen situatie, kosten voor medische zorg vergoed krijgen door Nederland.

De verschillende verdragslanden kunnen worden onderverdeeld in die landen die tot de EU behoren of die de EU-regels hanteren, en de overige landen die volgens andere regels werken.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekeringen 2018 vergelijken

Voor de zorgverzekering 2018 gaan er weer zaken veranderen. Bekijk een uitgebreid overzicht waarmee u in één keer volledig op de hoogte bent van de belangrijke ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringen in 2018.

 

EU landen en landen die EU regels hanteren

De onderstaande landen hanteren EU regels en hebben dus afspraken met Nederland over de vergoeding van de kosten voor medische zorg;

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus (Alleen het Griekse deel)
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk (hiertoe behoren ook Guadeloupe, Martinique, Reunion en Frans Guyana)
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal (Hiertoe behoren ook de Azoren en Madeira)
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje (Hiertoe behoren ook de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla)
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk (Hiertoe behoort ook Gibraltar)
 • IJsland
 • Zweden

Let op
De volgende landen behoren niet tot de EU: Andorra, Monaco, Vaticaanstad, Man, de Kanaaleilanden en San Marino.

Landen buiten de EU met verdrag

De onderstaande landen hebben afspraken met Nederland en de EU over de vergoeding van de kosten voor medische zorg;

 • Australië (enkel bij een verblijfsduur van minder dan één jaar)
 • Bosnië-Herzegovina
 • Kaap-Verdië
 • Kroatië
 • Macedonië
 • Marokko
 • Montenegro
 • Servië
 • Tunesië
 • Turkije
 • Zwitserland

Wonen in landen zonder verdrag met NL

Indien u in een land gaat wonen dat niet tot de verdragslanden behoort, dan moet u altijd zelf een zorgverzekering regelen in het betreffende land. Ditzelfde geldt als u in dat land werkt gedurende een verblijf van langer dan drie maanden. Ook voor eventuele meeverhuizende/ -reizende gezinsleden moet u zelf een zorgverzekering afsluiten.

Let op
Wanneer u in een land zonder verdrag met Nederland gaat studeren of gedetacheerd wordt, dan blijft uw Nederlandse zorgverzekering in principe wel van kracht.

Het Zorginstituut Nederland (ZINL)

In Nederland gebeurt de uitvoering van de internationale verdragen onder verantwoordelijkheid van het ZINL. Het Zorginstituut Nederland voert onder meer de taken betreffende het bijbehorende betalingsverkeer, het innen van verschuldigde bedragen en de registratie van persoonsgegevens.