Kraamzorg

Vlak na de geboorte van uw kindje kunt u zich vermoeid en misschien een beetje overdonderd voelen. Om u op weg te helpen met de verzorging van uw kindje, kunt u zich aanmelden voor kraamzorg. De eerste dagen na de geboorte zal een kraamverzorgende u dan helpen bij de verzorging van uzelf en uw kindje.

Kraamzorg

Kraamzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vlak na de bevalling en in de kraamperiode wordt door de kraamverzorgende, in overleg met de verloskundige of huisarts, beoordeeld hoeveel zorg u nodig heeft. Het uitgangspunt is 49 uur kraamzorg, verdeeld over acht dagen. Het aantal uur zorg kan echter ook hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de indicatie die wordt gesteld. U heeft in principe recht op minimaal 24 uur* en maximaal 80 uur kraamzorg, verdeeld over tien dagen.

Mocht u op de negende of tiende dag van uw kraamtijd nog extra kraamzorg nodig hebben, dan zal de huisarts of verloskundige hier een indicatie voor stellen. Wilt u graag extra kraamzorg ontvangen, maar heeft u daar geen medische indicatie voor, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. U kunt hier desgewenst een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten.

*In Nederland bent u verplicht om minstens 24 uur aan kraamzorg af te nemen.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekeringen in 2018

Voor de zorgverzekering 2018 gaan er weer een aantal zaken veranderen. Bekijk een uitgebreid overzicht waarmee u in één keer volledig op de hoogte bent van alle wijzigingen en ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringen van 2018. Inclusief overzicht met alle zorgpremies 2018 (per type zorgpolis)

 

Vormen van kraamzorg

Als ouders van een pasgeboren kindje mag u zelf bepalen welke ‘vorm’ van kraamzorg u wilt ontvangen. Er zijn grofweg drie vormen van kraamzorg te onderscheiden. Het verschil zit hierbij in de mate van hulp die u dan krijgt.

Volledige kraamzorg

De meeste ouders kiezen voor volledige kraamzorg. Bij deze vorm verzorgt de kraamverzorgende de baby, de moeder en eventueel de rest van het gezin 8 uur per dag gedurende een periode van ongeveer 8 dagen. De kraamverzorgende geeft hierbij voorlichting en advies over de verzorging van de baby en neemt een deel van het huishouden voor zijn of haar rekening.

Minimale kraamzorg

In plaats van volledige kraamzorg kunnen ouders ook kiezen voor minimale kraamzorg. Bij deze vorm komt de kraamverzorgende de eerste dagen na de bevalling twee keer per dag, en daarna één keer per dag 3 uur. De kraamverzorgende geeft voorlichting en advies over de verzorging van de baby, en helpt bij het schoonhouden van de kraamkamer. Bij deze vorm van kraamzorg helpt de kraamverzorgende doorgaans niet bij het huishouden.

Beperkte kraamzorg

Beperkte kraamzorg zit tussen volledige en minimale kraamzorg in. Bij deze vorm komt de kraamverzorgende één keer per dag 5 uur. Net als bij minimale kraamzorg geeft de verzorgende u voorlichting en advies over de verzorging en voeding van de baby. Bij beperkte kraamzorg helpt de kraamverzorgende u wel iets meer bij het huishouden, maar minder dan bij volledige kraamzorg.

Locatie van de kraamzorg

U mag doorgaans zelf bepalen waar u de kraamzorg ontvangt. De kosten van kraamzorg kunnen echter per locatie verschillen. Als u in een instelling bevalt, bepaalt het al dan niet hebben van een medische indicatie of u een eigen bijdrage voor de bevalling en bijbehorende kraamzorg moet betalen.

Thuis

Kraamzorg die u aan huis ontvangt wordt vergoed vanuit de basisverzekering (2016). Hoewel het eigen risico voor kraamzorg niet van toepassing is, dient u wel een eigen bijdrage van 4,20 euro per uur te betalen. Volgens de wet bent u verplicht om minstens 24 uur aan kraamzorg af te nemen. Dit betekent dat u minstens 100,80 euro (24 x € 4,20) eigen bijdrage moet betalen voor kraamzorg. Als u, volgens het uitgangspunt, 49 uur aan kraamzorg ontvangt, betaalt u 205,80 euro (49 x € 4,20) eigen bijdrage. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op maximaal 80 uur aan kraamzorg. Voor dit maximum aantal uur kraamzorg betaalt u 336 euro (80 x € 4,20) aan eigen bijdrage.

Kraamzorg in een kraamhotel

Wanneer u de kraamzorg in een kraamhotel (ook wel ‘geboortecentrum’ of ‘geboortehotel’ genoemd) ontvangt, wordt de kraamzorg vergoed vanuit de basisverzekering (2016). U betaalt wel een eigen bijdrage van 4,20 euro per uur. Sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden ook de eigen bijdrage. Houd er rekening mee dat de zorgverzekering alleen de kraamtijd (het aantal uur kraamzorg waar u recht op heeft) vergoedt. De maaltijden en het gebruik van materialen zijn voor eigen rekening. Als het kraamhotel waar u de kraamzorg ontvangt meer dan 119 euro per persoon per dag in rekening brengt, moet u bovendien het bedrag boven 119 euro zelf betalen. In 2015 was dit wettelijke maximumbedrag voor kraamzorg 117,50 euro per persoon per dag. Door een aanvullende verzekering af te sluiten kunt u zich voor deze extra kosten verzekeren.

Kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische indicatie

Als u zonder medische indicatie in het ziekenhuis (of andere poliklinische instelling) bevalt, betaalt u een eigen bijdrage van 333,46 euro voor de poliklinische bevalling (dit was 316,78 euro in 2015). Naast deze eigen bijdrage dient u voor kraamzorg in het ziekenhuis bovendien een eigen bijdrage van 33 euro per dag (16,50 voor uzelf en 16,50 voor uw kindje) te betalen. De kosten voor de kraamzorg worden gerekend vanaf de dag van de bevalling. Als de poliklinische instelling waar u de kraamzorg ontvangt meer dan 119 euro per persoon per dag in rekening brengt, moet u bovendien het bedrag boven 119 euro zelf betalen. In 2015 was dit wettelijke maximumbedrag voor kraamzorg 117,50 euro per persoon per dag. Door een aanvullende verzekering af te sluiten kunt u zich voor deze extra kosten verzekeren.

Kraamzorg in ziekenhuis met medische indicatie

Een bevalling in het ziekenhuis op basis van een medische indicatie wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed. U hoeft hier geen eigen bijdrage of eigen risico voor te betalen. Na een bevalling in het ziekenhuis op basis van een medische indicatie, ontvangt u de kraamzorg doorgaans ook in het ziekenhuis. Ook dit wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed; u hoeft geen eigen bijdrage of eigen risico voor de kraamzorg te betalen.

Couveuse nazorg

Wanneer uw kindje te vroeg geboren wordt of door omstandigheden meer medische zorg nodig heeft, kan het nodig zijn dat uw kindje tijdelijk in een couveuse wordt geplaatst. Een couveuse is een medisch apparaat waarin de baby in een gecontroleerde omgeving geobserveerd en verpleegd wordt. In een couveuse kunnen onder andere de temperatuur en de luchtvochtigheid worden geregeld. Een belangrijke eigenschap van het apparaat is dat deze de kans op infecties bij de baby tot een minimum beperkt. Hoe lang uw kindje in de couveuse moet blijven hangt af van de zwangerschapsduur en de medische toestand en ontwikkeling van het kindje.

Wanneer het kindje de couveuse mag verlaten, hebben moeder en baby recht op zogenaamde ‘couveuse nazorg’ (ook wel ‘uitgestelde kraamzorg’ genoemd). Deze zorg is echter niet hetzelfde als reguliere kraamzorg. Bij couveuse nazorg wordt er namelijk in grotere mate aandacht besteed aan het instrueren van de ouders over het verzorgen en voeden van de baby. Bij deze vorm van kraamzorg, helpt de kraamverzorgende doorgaans niet mee in het huishouden. Couveuse nazorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt hier desgewenst een aanvullende verzekering voor afsluiten.

 

Lees ook
Vaccinatiegraad covid-19 in slechts 9 gemeenten hoger dan het rijksvaccinatieprogramma

Iedereen kent inmiddels wel de kaartjes met vaccinatiegraad per gemeente,…

 

Kraampakket

Als u ongeveer 7 maanden zwanger bent kunt u bij uw zorgverzekeraar een kraampakket aanvragen. Hoewel de meeste verzekeraars alle zwangere verzekerden een gratis kraampakket toesturen, hanteren sommige verzekeraars een aantal voorwaarden voor het ontvangen van het pakket. Hoewel de inhoud van het kraampakket per zorgverzekeraar kan verschillen, bevat een pakket meestal de volgende producten:

 • Koortsthermometer;
 • Kraammatrasje en/of een matrasbeschermer;
 • Watten;
 • Steriele gaasjes;
 • Maandverband;
 • Kraamverband;
 • Ontsmettingsmiddel;
 • Een of meer netbroekjes;
 • Navelklemmetje.

 

Wanneer u het kraampakket niet door uw zorgverzekeraar krijgt aangeboden, kunt u deze eventueel zelf voor ongeveer 30 euro aanschaffen bij de apotheek, bij uw zorgverzekeraar of bij een van de vele babyproductenketens. Het is aan te raden om tijdig een kraampakket in huis te halen. Er zitten namelijk hulpmiddelen in die u nodig heeft, of kunt hebben, voor uw persoonlijke verzorging en de verzorging van de baby tijdens de kraamperiode.

Taken van de kraamverzorgende

De belangrijkste taken van een kraamverzorgende zijn het steunen van de ouders en het controleren van de gezondheid van het kindje. Enkele taken van de kraamverzorgende zijn:

 • Het uitvoeren van medische controles;
 • Het opnemen van de temperatuur van de baby;
 • Bijhouden van het kraamdossier;
 • Bieden van emotionele steun;
 • Overleg met de verloskundige over eventuele problemen;
 • Advies geven over veilig slapen;
 • Advies geven over het in bad doen van het kindje;
 • Advies geven over het verzorgen van het naveltje van de baby;
 • Hulp bij het aankleden van de baby;
 • Hulp bij borst- en/of flesvoeding;
 • Hulp bij het verschonen van de baby.

 

Borstvoeding en kunstvoeding

In verschillende studies wordt geconcludeerd dat moedermelk over het algemeen gezonder is dan kunstvoeding. Om deze reden krijgt borstvoeding doorgaans de voorkeur. In sommige situaties kan het echter verstandiger zijn om kunstvoeding in plaats van borstvoeding te geven. Als de moeder bijvoorbeeld bepaalde medicijnen gebruikt, kan door de arts worden aangeraden om kunstvoeding in plaats van borstvoeding te geven. Ook als de moeder zich niet prettig voelt bij het geven van borstvoeding, kan ook gekozen worden voor kunstvoeding.

Lactatiekundige hulp

Wanneer u problemen ondervindt bij het geven van borstvoeding, kunt u de hulp van een lactatiekundige inschakelen. Hij of zij kan u begeleiding en advies geven bij specifieke problemen. Een lactatiekundige kan u helpen bij de volgende zaken:

 • Voorlichting en advies;
 • Problemen bij het aanleggen van de baby;
 • Het weigeren van de borst;
 • Pijnklachten;
 • Terugkerende borstontstekingen;
 • Onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby;
 • Vroeggeboorte;
 • Ziekte of handicap van moeder of baby;
 • Opnieuw beginnen met borstvoeding.

De tarieven voor lactatiekundige hulp verschillen per kliniek. Consulten aan huis zijn over het algemeen duurder dan consulten op de praktijk. Zo liggen de kosten voor huisbezoeken meestal rond de 75 tot 100 euro per uur en consulten op de praktijk meestal rond de 65 tot 85 euro per uur. Als u een afspraak wilt maken voor een huisbezoek, kunt u vragen of de reiskosten al dan niet bij de prijs zijn inbegrepen. Sommige lactatiekundigen rekenen namelijk aparte reiskosten: meestal zo’n 20 tot 40 cent per kilometer. Bij veel lactatiepraktijken kunt u tegenwoordig ook een telefonisch consult of een consult via e-mail aanvragen. De kosten voor een telefonisch consult liggen meestal rond de 10 tot 20 euro. Een consult via de e-mail kost meestal rond de 5 tot 20 euro. De kosten voor lactatiekundige hulp worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Soort consultKosten
Consult op de praktijk€ 65 – € 85
Consult aan huis*€ 75 – € 100
Telefonisch consult€ 10 – € 20
Consult per e-mail€ 5 – € 20

*Houd rekening met eventueel bijkomende reiskostenvergoeding

Aangifte van de geboorte doen

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kindje moet er aangifte van de geboorte worden gedaan bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kindje is geboren. De gemeente zal vervolgens een geboorte-akte opstellen en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de hoogte brengen van de geboorte van het kindje.

Kindje bijschrijven op de zorgverzekering

Binnen 4 maanden na de geboorte dient u uw kindje bij te laten schrijven op uw zorgverzekering of die van uw partner. Het bij laten schrijven van uw kindje op de zorgverzekering kan telefonisch of via de website van uw zorgverzekeraar. Als u binnen 4 maanden uw kindje laat bijschrijven op de zorgverzekering, worden de medische kosten van uw kindje met terugwerkende kracht vergoed door de zorgverzekeraar. Als u langer dan 4 maanden wacht met het bijschrijven, komen de medische kosten die in de tussentijd door uw kindje zijn gemaakt voor uw eigen rekening.

Wanneer besluit uw kindje bij te laten schrijven op de zorgverzekering van u of uw partner, is het raadzaam om het kindje op de zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking te laten bijschrijven. U kunt uw kindje zowel op de basisverzekering als op een eventuele aanvullende verzekering laten bijschrijven. Tot het 18e levensjaar van uw kind betaalt u dan voor zowel de basisverzekering als aanvullende verzekering geen extra premie. Voor kinderen tot 18 jaar is het eigen risico niet van toepassing.

Hoewel het niet vaak voorkomt, is het ook mogelijk uw kindje bij een andere zorgverzekeraar (dan die van de ouders) onder te brengen. U betaalt dan geen premie voor de basisverzekering van uw kindje, maar wel voor een eventuele aanvullende verzekering die u voor uw kindje afsluit.

Jeugdgezondheidszorg consultatiebureau

Op het consultatiebureau van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kijken medewerkers samen met u hoe uw kindje groeit en zich ontwikkelt. Bij het consultatiebureau van de JGZ kunt u doorgaans terecht voor adviezen, onderzoek en vaccinaties. In de eerste 4 levensjaren van uw kindje wordt u 12 keer uitgenodigd voor een bezoek aan het consultatiebureau. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, wordt de zorg door de JGZ voortgezet op school.

Huisbezoek: 1e week na geboorte

Wanneer u aangifte van geboorte hebt gedaan bij de burgerlijke stand, krijgt het consultatiebureau bericht van de gemeente. In de eerste week na de geboorte van uw kindje komt de wijkverpleegkundige dan bij u op bezoek om kennis te maken en uw kindje een hielprikje te geven en wat bloed af te nemen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht op verschillende (erfelijke) aandoeningen. Na dit onderzoek krijgt u alleen bericht als er een aandoening is gevonden.

Consult: 2e week na geboorte

Ongeveer twee weken na de geboorte van uw kindje komt de wijkverpleegkundige bij u op bezoek voor een tweede consult. Het kan ook gebeuren dat u na het eerste huisbezoek gelijk wordt uitgenodigd op het consultatiebureau. Tijdens het tweede consult zal de verpleegkundige u meer informatie over het consultatiebureau geven en u vragen stellen over hoe de zwangerschap en de bevalling zijn verlopen. U heeft overigens ook zelf de mogelijkheid om vragen te stellen en advies te vragen. Alle informatie over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd wordt vastgelegd in het gezondheidsdossier van uw kindje.

Consult: 4 weken na geboorte

Ongeveer vier weken na de geboorte van uw kindje mag u (wederom) op bezoek bij het consultatiebureau. Een jeugdarts zal dan een algemene gezondheidscheck uitvoeren en controleren hoe het gaat met de ontwikkeling van uw kindje. U heeft tijdens dit bezoek ook zelf de mogelijkheid om vragen te stellen.

Consult: 2 maanden na geboorte

Ongeveer twee maanden na de geboorte wordt wederom een gezondheidscheck uitgevoerd en gecontroleerd hoe het met de ontwikkeling van uw kindje gaat. Ook zal uw kindje tijdens het bezoek worden ingeënt tegen de infectieziekten difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis (DKTP), haemophilus influenzae type B (de zogenoemde hib-ziekte) en hepatitis B (1 vaccinatie). Ook wordt uw kindje ingeënt tegen pneumokokken (1 vaccinatie). Naast lichamelijke ontwikkelingen is er tijdens het bezoek ook aandacht voor de emotionele gesteldheid van u en uw kindje. De verpleegkundige kan u bijvoorbeeld vragen hoe u de afgelopen tijd hebt ervaren en of alles naar verwachting is gegaan.

Consult: 3 maanden na geboorte

Ongeveer drie maanden na de geboorte van uw kindje krijgt uw kindje opnieuw een algemene gezondheidscheck op het consultatiebureau. Tijdens dit bezoek krijgt uw kindje ook een herhaal-inenting tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis (DKTP), haemophilus influenzae type B, en hepatitis B.

Meer informatie