Zwangerschap en de zorgverzekering

Zorg rondom de bevalling wordt voor een deel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Er zijn echter ook kosten die voor uw eigen rekening komen. Met een goede voorbereiding kunt u uzelf echter een hoop kosten besparen.

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering?

De basisverzekering vergoedt zorg die moeder en baby vóór, tijdens en na de bevalling nodig hebben. In uw zorgpolis kunt u terugvinden welke zorg u vergoed krijgt door uw zorgverzekering. Het type zorgpolis bepaalt bovendien of u zelf een zorgaanbieder mag kiezen. De kosten van zorg rond de zwangerschap kunnen (deels) ten laste komen van het verplichte eigen risico. Ook zijn er zorgvoorzieningen en behandelingen waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen.

In het onderstaande overzicht met vergoedingen kunt u zien bij welke zorgvoorzieningen en behandelingen het eigen risico en/of een eigen bijdrage van toepassing is.

 

Vergoedingen overzicht 2016*

VergoedingEigen risicoEigen bijdrageBijzonderheden
BloedonderzoekJaNee
Max. 3 In-vitrofertilisatie (IVF) behandelingenJaNeeVergoeding alleen voor vrouwen tot 42 jaar.
Max. 3 Intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI) behandelingenJaNee
Kunstmatige inseminatie (KI)JaNee
Ovulatie-Inductie (OI)JaNee
Intra Uteriene Inseminatie (IUI)JaNee
Transport met de ambulance naar het ziekenhuisJaNee
Medische nazorg bij de bevalling door de gynaecoloogJaNee
Gynaecologische hulpJaNee
GeneesmiddelenJaVerschiltAanwezigheid en hoogte van de eigen bijdrage verschilt per medicijn.
NIPT-testJaNeeWordt alleen vergoed als er sprake is van een verhoogde kans op trisomie (chromosoomafwijking) bij het kindje.
VlokkentestJaNee
VruchtwaterpunctieJaNee
Vervolgtest na positieve NIPT-testJaNeeVergoeding ook voor vrouwen die de NIPT in het buitenland hebben laten doen en een positieve uitslag hebben ontvangen.
Prenatale chirurgie bij open ruggetjeJaNeeBehandeling is op dit moment alleen mogelijk in Leuven (België), en wordt alleen vergoed mits er sprake is van zorgvuldige toegeleiding en triage vanuit een Nederlands Universitair Medisch Centrum.
CombinatietestJaNeeDe combinatietest wordt alleen vergoed als er sprake is van een medische indicatie.
Als er geen medische indicatie is, komen de kosten van de combinatietest (ongeveer € 163,-) geheel voor eigen rekening.
Vrijwillige curettage (abortus)JaNee
Curettage (abortus) op basis van een medische indicatieNeeNee
Counselinggesprek (Voorlichtingsgesprek)NeeNee
Structureel Echoscopisch Onderzoek (20-Weken echo)NeeNee
Echo’s voorgeschreven door huisarts, verloskundige of gynaecoloogNeeNee
Ziekenhuisopname bij complicaties rond de zwangerschapNeeNee
Verloskundige hulp door huisarts en verloskundigeNeeNee
Medisch noodzakelijke hulp door gynaecoloogNeeNee
Gebruik van de verloskamerNeeVerschiltIndien er géén sprake is van een medische indicatie, is de eigen bijdrage van toepassing.
KraamzorgNeeJaHoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van de locatie waar de kraamzorg wordt ontvangen.

* Dit overzicht wordt in januari 2019 bijgewerkt, waarbij de vergoedingen voor geboortezorg vanuit de zorgverzekering 2019 worden opgenomen.

Zorgvoorzieningen met verplicht eigen risico

Bij sommige zorg is het verplichte eigen risico van toepassing. Bij deze zorg betaalt u de eerste € 385* zelf, de kosten die daarna worden gemaakt betaalt de zorgverzekeraar. In het vergoedingen overzicht kunt u terugvinden bij welke zorg het eigen risico van toepassing is.

*In 2019 is het verplichte eigen risico € 385 per kalenderjaar. In 2015 was het eigen risico € 375 per kalenderjaar.

 

Zorgvoorzieningen met een eigen bijdrage

Voor sommige zorg die betrekking heeft op de zwangerschap, de bevalling en de kraamzorg dient u een eigen bijdrage te betalen.

Geneesmiddelen

Voor sommige geneesmiddelen dient u een eigen bijdrage te betalen. Of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel u dan moet betalen, verschilt echter per geneesmiddel. Medicijnen worden ingedeeld op basis van hun werking. Alle medicijnen in een bepaalde groep hebben dezelfde werkzame stof. De prijzen van de medicijnen kunnen echter verschillen. Per groep medicijnen is een maximale vergoeding van toepassing. Als de kosten van een medicijn uit de groep hoger zijn dan de maximale vergoeding voor die groep, dient u het resterende bedrag zelf te betalen. Dit is dan uw eigen bijdrage.

Gebruik van de verloskamer

Voor het gebruik van de verloskamer is in sommige gevallen een eigen bijdrage verschuldigd. Wanneer er sprake is van een medische indicatie, is er geen eigen bijdrage van toepassing. Heeft u geen medische indicatie, maar wilt u toch gebruikmaken van de verloskamer, dan betaalt u een eigen bijdrage in de vorm van een vastgesteld bedrag van € 329,93 (dit was € 316,87 in 2015).

Let op!
Naast een eigen bijdrage voor de verloskamer, betaalt u dan ook een eigen bijdrage van € 33 per dag (€ 16,50 voor uzelf en € 16,50 voor uw kind) voor kraamzorg in een instelling* als de opname niet op basis van een medische indicatie is. Met een aanvullende verzekering is het mogelijk u te verzekeren voor deze kosten.

Kraamzorg

Vanaf de geboorte gerekend, vergoedt de basisverzekering minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur aan kraamzorg, verdeeld over uiterlijk 10 dagen. Waar u de kraamzorg ontvangt heeft invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. Als u de kraamzorg thuis ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage van € 4,20 per uur (was € 4,15 per uur in 2015). Als u geen medische indicatie heeft en de kraamzorg in een instelling* ontvangt, betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 33 per dag (€ 16,50 voor uzelf en € 16,50 voor uw kind). Als er sprake is van een medische indicatie betaalt u geen eigen bijdrage.

Vlak na de bevalling en in de kraamperiode wordt door de kraamverzorgende, in overleg met de verloskundige of huisarts, beoordeeld hoeveel zorg u nodig heeft. Het uitgangspunt is 49 uur kraamzorg, verdeeld over acht dagen. Het aantal uur zorg kan echter ook hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de indicatie die wordt gesteld. U heeft in principe recht op minimaal 24 uur en maximaal 80 uur kraamzorg, verdeeld over acht dagen. Mocht u op de negende 0f tiende dag van uw kraamtijd nog extra kraamzorg nodig hebben, dan zal de huisarts of verloskundige hier een indicatie voor stellen.

Wilt u graag extra kraamzorg ontvangen, maar heeft u daar geen medische indicatie voor, dan komen de kosten voor uw eigen rekening. U kunt hier desgewenst een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten.

Let op!
Als de instelling* waar u de kraamzorg ontvangt een hoger tarief rekent dan het wettelijke tarief van € 119 per dag in 2016 (was € 117,50 per dag in 2015), betaalt u alle kosten boven de € 119 als extra eigen bijdrage. Deze extra bijdrage wordt doorgaans niet vergoed door een aanvullende verzekering.

*Een instelling is is een ziekenhuis óf een alternatieve instelling voor een eerstelijnsbevalling**, bijvoorbeeld een geboortecentrum of kraamhotel.

**Een eerstelijnsbevalling is een bevalling waarbij er géén sprake is van een medische indicatie. Een tweedelijnsbevalling is een bevalling waarbij er wel sprake is van een medische indicatie.

Zorgvoorzieningen zonder een eigen bijdrage

In de volgende situaties hoeft er géén eigen bijdrage te worden betaald:

 • Voor een tweedelijnsbevalling die in een ziekenhuis en onder begeleiding van een tweedelijns hulpverlener plaatsvindt.
 • Voor een bevalling die als eerstelijnsbevalling in een geboortecentrum (of in een andere instelling anders dan een ziekenhuis) begint, en waarbij tijdens de bevalling een medische indicatie wordt afgegeven waardoor de vrouw toch naar het ziekenhuis moet.
 • Voor een bevalling die onder verantwoordelijkheid van een verloskundige plaatsvindt, en waarbij de verloskundige (of huisarts) aangeeft de bevalling in een ziekenhuis te willen laten plaatsvinden om eventuele risico’s tijdens de bevalling te minimaliseren of vermijden.
 • Wanneer er sprake is van een medische indicatie wegens pijnstilling (bijvoorbeeld een ruggenprik of lachgas-sedatie) tijdens de bevalling. Dit geldt zowel voor een bevalling in een ziekenhuis als in een geboortecentrum.

 

Kiezen voor een aanvullende verzekering?

Bent u zwanger, of bent u van plan zwanger te worden, dan kunt u eventueel kiezen voor een aanvullende verzekering. Met een aanvullende verzekering kunt u zich verzekeren voor de volgende zaken:

Aanvullende zorgverzekering

ZorgvoorzieningKosten
Eigen bijdrage voor bevalling in een instelling zonder medische noodzaak€ 329,93
Eigen bijdrage voor kraamzorg in een instelling voor eerstelijnsbevallingen€ 33,- per dag
Eigen bijdrage voor kraamzorg aan huis*€ 4,20 per uur
Verlengde kraamzorg€ 44,91 per uur
Combinatietest€ 163,- (bij benadering)
Zwangerschapscursus€ 125,- (bij benadering)
Losse les zwangerschapscursus€ 15,- (bij benadering)
Kraampakket€ 20,- (bij benadering)
Lactatiekundige hulp
(hulp bij borstvoedingsproblemen)
€ 85,- per uur (bij benadering)
Bekkenfysiotherapie€ 35,- per uur (bij benadering)

*Voor kraamzorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage van € 4,20 per uur. Via de basisverzekering krijgt u minimaal 24 uur en maximaal 80 uur aan kraamzorg vergoed. Het uitgangspunt is 49 uur kraamzorg, verdeeld over 8 dagen. Stel dat u 49 uur kraamzorg ontvangt, dan betaalt u € 205,80 (49 x € 4,20) eigen bijdrage.

Voordat u besluit een aanvullende zorgverzekering af te sluiten is het verstandig om voor uzelf na te gaan of dit voor u de beste optie is. U kunt bijvoorbeeld nagaan welke zorg u nodig denkt te hebben en welke zorg u graag wilt ontvangen. U kunt dan berekenen of u met een aanvullende verzekering al dan niet goedkoper uit bent. Een andere mogelijkheid is om zelf een geldbedrag apart te zetten voor de zorgvoorzieningen die u wilt gebruiken.

 

Bijschrijven van kind op zorgverzekering ouders

Binnen vier maanden na de geboorte van uw kind dient u voor hem of haar ten minste een basisverzekering af te sluiten. Wanneer dit niet binnen vier maanden na de geboorte gebeurt, loopt u het risico de zorgkosten van uw kind zelf te moeten betalen.

Het is gebruikelijk om een kind mee te verzekeren met een van de ouders. Hierbij is het raadzaam het kind mee te verzekeren in het meest uitgebreide verzekeringspakket. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd op de (aanvullende) zorgverzekering van hun ouders.

 

Goed om te weten

 • Kraamzorg die in een instelling (ziekenhuis, kraamhotel, geboortecentrum, etc.) wordt geboden is onderhevig aan landelijke tarieven en voorwaarden. Voor kraamzorg in deze instellingen moet u tevens een eigen bijdrage betalen.
 • Controleer altijd de voorwaarden van uw zorgverzekering. Hier kunt u terugvinden welke zorg onder het verplichte eigen risico valt en voor welke zorg u een eigen bijdrage dient te betalen.
 • Controleer van tevoren met welke zorgaanbieders uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Als u namelijk gebruikmaakt van ‘niet-gecontracteerde zorg’*, dan kunnen de kosten (deels) voor uw eigen rekening komen.
 • Als u geen aanvullende verzekering wilt afsluiten is het raadzaam om geld apart te zetten. Hiermee kunt u onvoorziene kosten rond de zwangerschap en bevalling opvangen.
 • Als u een aanvullende zorgverzekering wilt afsluiten, is het raadzaam dit op tijd te doen. Bij sommige zorgverzekeraars kan dit namelijk alleen per 1 januari.
 • Bij de zorgverzekeraars DSW, FBTO, Delta Lloyd, Kiemer, PNO zorg, Salland, Ohra, Takecarenow en Stad Holland kunt u gedurende het hele jaar een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Bij verzekeraars DSW, Delta Lloyd en Stad Holland kan dit alleen als u hier ook een basisverzekering heeft lopen.
 • Bij verzekeraars DSW en Stad Holland geldt een wachttijd van twee maanden voor het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering.
 • Bij verzekeraars Salland en Energiek geldt een wachttijd van een half jaar voor het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering.
 • Verzekeraar Kiemer vraagt om een medische keuring en 50% premieopslag aan klanten die een aanvullende verzekering willen afsluiten, maar geen basisverzekering bij hen hebben lopen.

*Niet-gecontracteerde zorg: dit is alle zorg die u ontvangt van een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) waar uw zorgverzekeraar géén contract mee heeft.

Meer informatie