Christelijke zorgverzekering

Het Christendom is in Nederland veruit de grootste religie. Nederland kent maar liefst 8,5 miljoen Christenen. Het is dan ook niet vreemd dat ook op het gebied van zorgverzekeringen rekening wordt gehouden met deze groep mensen en hun specifieke wensen die voortkomen uit het geloof.

Wat is Christelijke zorg?

‘Zorg gericht op het leven’ is een passende omschrijving van de visie van Christelijke zorg. Het leven wordt gezien als een bijzonder geschenk van God dat aandacht verdient en daarnaast ook zo goed mogelijk beschermd dient te worden.

Christelijke zorgverzekeraars

Pro Life is op de moment de enige zorgverzekering die werkt met een Christelijke visie. Voorheen bestond ook DVZ, maar deze zorgverzekering is in 2013 samengegaan met Pro Life. De verzekeraar werkt samen met zorgverleners in heel Nederland. Naast de reguliere dienstverleners kunnen de verzekerden, in vergelijking met andere verzekeraars, ook terecht bij een landelijk netwerk van zorgverleners met een Christelijke beschouwing. Hierbij staan kwaliteit, persoonlijke aandacht en zorgverlening in lijn met de Bijbel centraal.

* Meer informatie over Pro Life

Wat houdt Christelijke zorg precies in?

Voor een eenvoudige periodieke controle bij de tandarts speelt het geloof geen grote rol. Meestal sta je na een half uurtje weer buiten en ga je verder met het dagelijks leven. Bij de meer ingrijpende medische behandelingen en beslissingen kan een Christelijke dienstverlener of instelling van grote toegevoegde waarde zijn. Behandelaars met een Christelijke achtergrond kunnen je beter helpen bij het maken van keuzes in het behandeltraject en zorgen voor een omgeving waarbij je je prettig voelt. Christelijke ziekenhuizen en klinieken zorgen voor gezamenlijke gebeden voor de maaltijden, zondagsdiensten en een Bijbel om in te kunnen lezen.

Bij Christelijke zorg en de bescherming van het leven is geen ruimte voor behandelingen die in strijd zijn met het geloof. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld euthanasie en abortus. De Christelijke zorgverzekeraar houdt hier rekening mee en zal deze behandelingen dan ook niet als eventuele optie aanbieden.
Wel worden alternatieven aangeboden, zoals hoogwaardige palliatieve zorg, waarbij terminaal zieken met veel liefde verpleegd worden in hospices. In deze laatste levensfase bent u ervan verzekerd dat er uitgebreid ruimte is voor het geloof.

Gemoedsbezwaren

Een deel van de Christenen wil vanuit geloofsovertuiging niet verzekerd worden. Deze mensen worden gemoedsbezwaarden genoemd. Hoewel het in Nederland verplicht is een zorgverzekering te hebben, is er voor de gemoedsbezwaarden een uitzondering gemaakt. Zij hoeven zich niet direct te verzekeren, maar leveren via de belasting een indirecte en vergelijkbare bijdrage. Christenen die zich willen aanmelden als gemoedsbezwaard kunnen dit doen door bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het formulier ‘Verklaring van gemoedsbezwaren’ in te vullen.

* Meer informatie over gemoedsbezwaarden en registreren.