Nationaal Zorgonderzoek 2016/2017

Situatie 2019

De onderzoeken naar de kennis over zorgverzekeringen en zorgmijding hebben betrekking op de situatie in 2016 en 2017.  Onderzoeken met betrekking tot de de huidige situatie en de zorgverzekering in 2019 verschijnen op onze pagina over de zorgverzekering 2019.


Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) heeft zich dit jaar wederom toegelegd op het Nationaal Zorgonderzoek, dat jaarlijks door het kennisplatform wordt gehouden. Het onderzoek is dit jaar opgesplitst in twee delen. In het eerste deel van het onderzoek is de kennis van Nederlanders over zorgthema’s (met name over de zorgverzekering 2017) gepeild. In het tweede deel van het onderzoek is ‘zorgmijding’ als centraal thema behandeld.

Onderzoeksresultaten Deel 1: Kennis zorgverzekeringen ver beneden peil

Het Z.I.C. heeft binnen het onderzoek een vragenlijst voorgelegd aan 1584 respondenten. Er is voornamelijk gekeken naar de kennis van het eigen risico, dekkingen, verschillende zorgvormen en polistypen. Ook is er gekeken naar algemene variabelen, zoals de verdeling van verzekerden onder de zorgverzekeraars.

Op deze onderzoekspagina wordt per thema ingegaan op de belangrijkste resultaten, bevindingen en conclusies.

1. Het eigen risico

Hoe zit het?

Het schort veel Nederlanders aan kennis over het eigen risico. Het eigen risico geldt alleen bij sommige vormen van zorg in de basisverzekering.

Onderzoeksresultaten

 • 88% van de respondenten heeft aangegeven precies te weten wat het eigen risico inhoudt.
 • 62% van de respondenten die heeft aangegeven, precies te weten wat het eigen risico inhoudt, weet niet bij welke vormen van zorg het eigen risico verplicht is.
 • 6% van de respondenten is in de veronderstelling dat er geen eigen risico betaald hoeft te worden voor vormen van zorg binnen de basisdekking.

Conclusie

Ondanks dat 88% van de respondenten aan heeft gegeven precies te weten wat het eigen risico inhoudt, kan 62% van de respondenten niet aangeven bij welke vormen van zorg het eigen risico verplicht is. Onduidelijkheden en verdeeldheid zijn vooral zichtbaar bij vragen over welke zorg onder het eigen risico valt. Het is in ieder geval opvallend dat veel mensen in de veronderstelling zijn dat het eigen risico ook geldt bij aanvullende verzekeringen.

eigenrisico-verplicht
Figuur 1: 88% van de respondenten gaf aan, precies te weten wat het eigen risico inhoudt

eigenrisico-geldtvoor

Figuur 2: Slechts 36% van de respondenten wist daadwerkelijk de inhoud van het eigen risico

 

2. Hoogte eigen risico

Hoe zit het?

Het verplichte minimum eigen risico is sinds 2016 €385,-. Dit bedrag zal in 2017 worden gehandhaafd.

Onderzoeksresultaten

 • 75% van de respondenten kon aangeven dat de minimale hoogte van het eigen risico €385,- euro bedraagt.
 • 25% van de respondenten is niet (volledig) bekend met de minimale hoogte van het eigen risico.
 • 18% van de respondenten gaf aan de de minimale hoogte van het eigen risico €375,- bedraagt, terwijl zo’n 6% hier een bedrag van €350,- heeft opgegeven.

Conclusie

Het merendeel van de respondenten is bekend met het feit dat het minimale eigen risico €385,- bedraagt. Zo’n 24% denkt dat het eigen risico tussen de €350,- en €375,- lag. Slechts 1% heeft hier een ander bedrag of “weet ik niet” aangegeven.

hoogte-eigenrisico

Figuur 3: 25% van de respondenten is niet precies bekend met de hoogte van het minimale eigen risico

 

3. Kraamzorg en verloskundige zorg

Naast de kennis over het eigen risico -in combinatie met diverse zorgvormen- en de hoogte van het eigen risico, is gekeken naar de kennis over het eigen risico in combinatie met enkele specifieke vormen van zorg; zoals kraamzorg, verloskundige zorg en tandheelkunde voor patiënten onder de 18 jaar.

Hoe zit het?

Voor kraamzorg en verloskundige zorg is het verplichte eigen risico niet van toepassing.

Onderzoeksresultaten

 • Ruim 72% van de respondenten is in de veronderstelling dat het eigen risico van toepassing is bij kraamzorg.
 • 73% van de respondenten denk dat het eigen risico ook bij verloskundige zorg van kracht is.

Conclusie

Een groot deel van de respondenten is niet op de hoogte van het feit dat er voor kraam- en verloskundige zorg geen eigen risico betaald hoeft te worden.

eigenrisico-kraamzorg
Figuur 4: 72% van de respondenten is onbekend met het feit dat kraamzorg geen eigen risico vereist

eigenrisico-verloskunde

Figuur 5: 73% van de respondenten is onbekend met het feit dat verloskundige zorg geen eigen risico vereist.

 

4. Tandheelkunde onder de 18 jaar

Hoe zit het?

Voor tandheelkunde voor kinderen (<18 jaar), hoeven verzekerden geen eigen risico te betalen.

Onderzoeksresultaten

 • 43% van de respondenten is niet op de hoogte van het feit dat voor deze vorm van zorg geen eigen risico vereist.
 • 8% van de respondenten denkt dat voor tandheelkunde voor kinderen eigen risico betaald moest worden.

Conclusie

Het feit dat tandheelkunde voor kinderen onder de 18 jaar onder de basisdekking is meeverzekerd is bij veel mensen onbekend. 8% van de respondenten denkt dat er voor tandheelkunde voor kinderen eigen risico betaald moest worden. 35% heeft hier “weet ik niet” ingevuld.

tandheelkunde-18jaar
Figuur 6: 43% van de respondenten is onbekend met het feit dat tandheelkundige zorg voor kinderen (<18 jaar) geen eigen risico vereist.

 

5. Polistype

Hoe zit het?

Om te peilen of verzekerden geïnformeerd waren over hun eigen zorgverzekering, is gevraagd naar het polistype van respondenten.

Onderzoeksresultaten

 • 35% van de respondenten weet niet welk polistype hij/zij heeft
 • 33% van de respondenten geeft aan een naturapolis te hebben
 • 25% van de respondenten heeft aangegeven een restitutiepolis te hebben.
 • 7% van de respondenten heeft aangegeven een combinatiepolis te hebben

Conclusie

Op de vraag: ‘Heeft u een budget, restitutie, of combinatiepolis?’, antwoordde maar liefst 35% met ‘weet ik niet’. Hier gaf 33% van de respondenten aan een naturapolis te hebben. 25% gaf hier aan een restitutiepolis te hebben.

welke-polis

Figuur 8: 35% van de respondenten weet niet welke polis zijn/haar zorgverzekering heeft

 

Een opvallend detail: 7% van de respondenten heeft aangegeven een budgetpolis te hebben. Dit was met name bij klanten van CZ, Menzis, en FBTO het geval. Een verrassende uitkomst, omdat deze zorgverzekeraars voornamelijk natura- of restitutiepolissen aanbieden.