De zorgverzekering 2018 volgens de Rijksbegroting

Geschreven op door Peter Franssen

Update: De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben inmiddels via formateur Zalm naar buiten gebracht dat zij het eigen risico voor de zorgverzekering in 2018 toch gelijk zullen houden.

De Rijksbegroting 2018 is inmiddels naar buiten gebracht en daarmee zijn een aantal eerder uitgelekte zaken rondom de zorgverzekering 2018 nu officieel bevestigd. Volgens de raming van het kabinet stijgt de zorgpremie in 2018 met 6 euro per maand, wat een stijging van ruim 5,5% is ten opzichte van 2017.

Het eigen risico gaat in 2018 omhoog tot maar liefst 400 euro. Voor mensen met een laag inkomen worden hogere zorgkosten gecompenseerd met een stijging van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt in 2018 namelijk met 131 euro op jaarbasis.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Eigen risico omhoog naar 400 euro
Vrijwel alle politieke partijen waren het er tijdens hun verkiezingscampagnes voor de verkiezingen van maart 2017 over eens dat het eigen risico van de zorgverzekering verlaagd, of zelf afgeschaft zou moeten worden (alleen de VVD pleitte er voor dat het eigen risico gelijk zou moeten blijven). De verhoging van het eigen risico naar 400 euro in 2018 komt daardoor voor velen als een verrassing.

Het demissionaire kabinet verdedigt de verhoging door te zeggen dat de berekening van de hoogte van het eigen risico wettelijk is vastgelegd en dat uit deze wettelijke berekening volgt dat het eigen risico in 2018 uitkomt op 400 euro. Het demissionaire kabinet benadrukt zelfs dat de verhoging van 15 euro daarmee geen politiek besluit is, maar automatisch volgt uit de groei van de zorguitgaven in Nederland.

Raming zorgpremie 2018
Ieder jaar maakt het kabinet op Prinsjesdag de raming voor de hoogte van de zorgpremies van het opvolgende jaar bekend. Deze raming wordt vooral gebruikt om in te kunnen schatten hoe de koopkracht zich ontwikkelt.

Dat de maandelijkse zorgpremie in 2018 volgens de raming in de Rijksbegroting met 6 euro per maand stijgt, zegt dan ook nog vrij weinig over de daadwerkelijke hoogte van de zorgpremies in 2018, want de raming van het kabinet zat er in voorgaande jaren vaak behoorlijk naast. Veel zorgverzekeraars hebben bovendien al laten weten een veel grotere stijging van de zorgpremies in 2018 te verwachten dan die van de raming van het kabinet.

Een week langer zorgverzekeringen vergelijken
Ook dit jaar zal zorgverzekeraar DSW waarschijnlijk weer de eerste verzekeraar zijn die de premie voor de zorgverzekering 2018 naar buiten brengt. Meestal doen zij dit ongeveer een week na Prinsjesdag (wat dit jaar op 19 september viel). Vervolgens moeten alle verzekeraars hun premie voor de zorgverzekeringen van 2018 uiterlijk 12 november 2017 bekend hebben gemaakt, een week eerder dan voorgaande jaren. Vanaf 12 november kunt u daardoor weer alle beschikbare zorgverzekeringen vergelijken op basis van premies en dekking. Dit jaar kunt u dus een week langer vergelijken.

Peter Franssen

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws over de financiele aspecten voor de Nederlandse zorgconsument. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom de vergoedingen in het basispakket, de maandelijkse zorgpremie, het eigen risico en het kiezen van een voordelige zorgverzekering.