Zorgstelsel Nederland scoort hoog in vergelijking met andere westerse landen

Geschreven op door Peter Franssen

Uit eerdere peilingen is gebleken dat Nederland een goed zorgstelsel heeft in vergelijking met andere landen. Nu blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door The Commonwealth Fund (CWF), dat Nederland hoog scoort in vergelijking met andere landen. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 27.000 respondenten uit 11 verschillende westerse landen: Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Betaalbaarheid

In Nederland wordt er veel geklaagd over de hoge zorgkosten en zorgpremies. Echter beoordelen de meeste mensen het als ‘relatief betaalbaar’ en zijn de zorgkosten  nog geen een reden om zorg te mijden. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar 1 op de 3 mensen minstens één keer het afgelopen jaar de zorg gemeden heeft vanwege de hoge kosten. Echter moeten we door de stijgende zorgkosten wel waken voor zorgmijding, zoals dat nu in de Verenigde Staten plaatsvind. In Zwitserland (22 procent), Nieuw Zeeland (18 procent), Frankrijk (17 procent) en Canada (16 procent) weerhouden mensen zich ook wel eens van de zorg vanwege de financiële kosten. Nederland scoort hoog met een score van ‘slechts’ 8 procent, Duitsland en de Verenigde Staten scoren nog net wat hoger met beide 7 procent.

Toegankelijkheid

Het Nederlandse zorgstelsel scoort hoog wat betreft toegankelijkheid. Zo staat Nederland bovenaan de lijst wat betreft toegankelijkheid in het weekend. In andere landen kan men bij nood in 40 tot 64 procent van de gevallen alleen maar terecht op de spoedeisende hulp, omdat huisartsen en andere zorgverleners niet werken in het weekend. In Nederland hoeft slechts 25 procent van de burgers bij calamiteiten naar de spoedeisende hulp.

Goed werkend zorgstelsel

De onderzoekers van CWF concluderen uit de onderzoeksresultaten dat Nederland een goed werkend zorgstelsel heeft. Er wordt hoog gescoord op toegankelijkheid, betaalbaarheid en wachttijden. Minister Schippers van Volksgezondheid is tevreden met deze resultaten. Ze geeft aan dat andere westerse landen met jaloerse blikken kijken naar de zorg die in Nederland is georganiseerd. Echter ziet Schippers nog veel ruimte voor verbetering. Ze wil zich voornamelijk richten op het optimaliseren van het huidige zorgstelsel.

Peter Franssen

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws over de financiele aspecten voor de Nederlandse zorgconsument. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom de vergoedingen in het basispakket, de maandelijkse zorgpremie, het eigen risico en het kiezen van een voordelige zorgverzekering.