Nationaal Zorgonderzoek 2016/2017: Tandartsmijding

16% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar een bezoek aan de tandarts gemeden, terwijl deze groep mensen wel gebitsklachten had. In 11% van de gevallen meed men een bezoek aan de tandarts omdat men tegen de verwachte kosten op zag. 9% van de respondenten meed een tandartsbezoek om eventuele vervolgkosten (kaakchirurg, medicatie, et cetera) te ontlopen.
Dit blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.), dat jaarlijks het Nationaal Zorgonderzoek uitvoert. Dit jaar stond het onderzoek in het kader van (tand)zorgmijding.

 

Lees ook
Zorgverzekeringen Vergelijken
Zorgverzekering? Vergelijk alle zorgverzekeraars & sluit direct af

Vergelijk alle zorgverzekeringen voor 2019 op basis van premie, dekking en polisvoorwaarden. Met onze zorgvergelijker ziet u snel wat voor u de goedkoopste zorgverzekering voor het komende jaar is.

 

Mijding tandartsbezoek

In het Nationaal Zorgonderzoek is aan Nederlanders gevraagd of zij, ondanks de aanwezigheid van tandklachten, een bezoek aan de tandarts hebben gemeden. Hierop antwoordde 16% van de respondenten bevestigend.

omvang-tandzorgmijding

Ook is de respondenten gevraagd naar de reden(en) van het mijden van het tandartsbezoek.

 • 11% van de respondenten heeft aangegeven dat een bezoek aan de tandarts is gemeden omdat men opzag tegen de verwachte kosten.
 • 9% zag op tegen eventuele vervolgkosten (orthodontist, kaakchirurg, et cetera) en deze groep heeft een bezoek aan de tandarts om die reden gemeden.
 • 9% van de respondenten vond de betreffende klacht niet ernstig genoeg om een tandartsbezoek in te plannen.
 • 8% van de respondenten was ervan overtuigd dat de klacht vanzelf over zou gaan.
 • 7% van de respondenten wilde de klachten zelf oplossen.
 • 6% van de respondenten had geen zin om een afspraak met de tandarts te maken.

redenen-van-tandzorgmijding

Tandzorgmijding vaak onjuiste beslissing

Achteraf beoordeeld hebben veel mensen spijt van de beslissing om de tandarts te mijden.

 • 52% van de respondenten heeft het besluit om de tandarts te mijden als “onjuiste keuze” bestempeld. Deze uitkomst is niet verrassend, aangezien de gebitsklachten in 49% van de gevallen gelijk zijn gebleven, en in 23% van gevallen zelfs zijn verergerd.
 • In 30% van de gevallen zijn de gebitsklachten afgenomen of geheel verdwenen.

zelfbeoordeling-beslissing-tandzorgmijding

 

status-klacht-na-tandzorgmijding

 

Mijding tandarts per inkomensklasse

In het onderzoek naar tandzorgmijding is rekening gehouden met de inkomensklassen waarin respondenten zich bevinden. Hierin is duidelijk te zien dat mensen uit een lagere inkomensklasse vaker een tandartsbezoek mijden dan mensen met een hoger inkomen.

 • 22% van de respondenten in de inkomensklasse tot 1600 euro (bruto per maand) heeft afgelopen jaar een bezoek aan de tandarts gemeden. Deze resultaten verschillen relatief weinig met de resultaten uit de inkomensklasse 1600 euro tot 2100 euro (bruto per maand), waarbij 21% van de respondenten een tandartsbezoek heeft gemeden.

Mijding van de tandarts neemt af, naarmate het inkomen stijgt.

 • In de inkomensgroep 2100 euro tot 2500 euro heeft 16% van de respondenten een bezoek aan de tandarts gemeden. Eén inkomensklasse hoger (2.500 euro tot 3.500 euro bruto per maand) was dit bij 14% het geval.
 • In de hoogste inkomensklasse (3500 euro en hoger) heeft slechts 9% van de respondenten een noodzakelijk tandartsbezoek gemeden.

Een opvallend gegeven is dat in de laagste inkomensklasse (inkomens tot 1600 euro), 21% van de respondenten heeft aangegeven dat zij de tandarts hebben gemeden omdat zij opzagen tegen de kosten. In de inkomensklasse 1600 euro tot 2100 euro was dit in mindere mate het geval, namelijk 12%. In andere inkomensklassen kwam mijding van de tandarts door financiële overwegingen ook voor. De onderstaande tabel weergeeft in de eerste kolom de inkomensklassen. De tweede kolom weergeeft het percentage respondenten dat de tandarts meed om kosten te besparen.

Inkomensklasse (bruto, per maand)
Mijding tandarts door verwachte kosten
1600 euro en minder21%
1600 euro tot 2100 euro12%
2100 euro tot 2500 euro8%
2500 euro tot 3500 euro8%
3500 euro en hoger7%

Naast de verwachte tandartskosten, heeft gemiddeld 9% van de respondenten de tandarts gemeden wegens de angst voor kosten afkomstig uit eventuele vervolgbehandelingen bij (bijvoorbeeld) een kaakchirurg, medicatie, of een orthodontist.

inkomensklasse

Mijding tandarts per opleidingsniveau

Ook op opleidingsniveau zijn verschillen te bemerken.

 • Een duidelijk resultaat is dat mensen die na de basisschool geen vervolgstudie hebben gevolgd, de tandarts het meest mijden (29%). Ook mensen die LBO hebben gevolgd mijden een tandartsbezoek relatief vaak (23%).
 • Mensen die Vmbo, Havo, of Vwo hebben gevolgd, mijden de tandarts gemiddeld in 14% van de gevallen.
 • 22% van de MBO’ers meed het afgelopen jaar een noodzakelijk bezoek aan de tandarts. Dit was bij 15% van de HBO’ers het geval.
 • Een ander opvallend gegeven is dat respondenten die een WO of PhD hebben afgerond, nauwelijks tandartsbezoeken mijden. Deze groep respondenten meed de tandarts gemiddeld in 2% van de gevallen. HBO’ers mijden de tandarts 13% aanzienlijk vaker dan WO’ers.

opleidingsniveau

 

Regionale verschillen

Ook zijn er significante verschillen te zien op regionaal niveau. De meeste tandarts mijders zijn afkomstig uit Noord-Brabant.

 • 22% van de Noord-Brabanders heeft aangegeven het afgelopen jaar een bezoek aan de tandarts te hebben gemeden. In 8% van de gevallen gaat het hier om kostenbesparing.
 • Ook in de provincie Gelderland heeft 19% van de inwoners geen tandartsafspraak gemaakt in 2016, terwijl dit wel nodig was. In 11% van de gevallen ging het hier om een financiële overweging.
 • In Groningen heeft, net als in Gelderland, 19% van de bevolking de tandarts gemeden in 2016. Hier ging het slechts in 2% van de gevallen om een financiële overweging.

Onderstaande kaart geeft een overzicht van het aantal tandarts mijders per provincie. Een kleine kanttekening is dat niet elke provincie in gelijke mate is vertegenwoordigt. De provincies Zeeland, Flevoland en Drenthe zijn met respectievelijk 1%, 2%, en 4% van de respondenten slecht vertegenwoordigt. Om die reden zijn de onderzoeksresultaten met betrekking tot deze provincies insignificant.

Tandzorgmijding per provincie

tandzorgmijding-per-provincie

Genderverschillen

Uit de resultaten van het onderzoek bleek het aantal tandartsmijders bij mannen en vrouwen nagenoeg gelijk te zijn.

 • 49,8% is namelijk man en 50,2% is vrouw.

gender

Bekijk eerdere resultaten van het zorgonderzoek op de Zorgonderzoekpagina: Het Nationaal Zorgonderzoek

Over het Z.I.C.
Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) is een actueel informatieplatform op het gebied van zorgverzekeringen. Het Z.I.C. heeft als doel om informatie te verstrekken aan de zorgconsument als groep. Zorgverzekering.org behandelt enkel de hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het afsluiten en vergelijken van zorgverzekeringen. Dit geldt tevens voor de zorgverzekering in 2019. Daarnaast beschrijft het Z.I.C. diverse zorgthema’s die van belang kunnen zijn voor zorgconsumenten die in bijzondere omstandigheden verkeren.