Vrijwillig eigen risico steeds vaker gekozen

Geschreven op door Simon den Hollander

Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat steeds meer mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico in de zorg. Van de volwassen populatie koos in 2006 5 procent voor een vrijwillig eigen risico, in 2016 is dat aantal flink toegenomen, namelijk tot 12 procent. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Zorgverzekeringen 2018: Alle informatie in één overzicht

Bekijk alle zorgpremies 2018 (per type zorgpolis: naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis en budgetpolis), informatie over het eigen risico, de zorgtoeslag én het belangrijkste actuele nieuws rondom de zorgverzekeringen 2018. .

 

Wie kiezen voor een vrijwillig eigen risico?

Uit de cijfers blijkt dat meer mannen dan vrouwen kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Jongeren kiezen vaker voor deze mogelijkheid dan ouderen. Ook hogeropgeleiden en mensen met een hoger inkomen kiezen vaker voor een vrijwillig eigen risico, evenals mensen met lage zorgkosten. De verzekerden die voor een vrijwillig eigen risico kiezen zijn vaak relatief gezonde mensen. Ze kunnen dit risico dus gemakkelijker nemen, omdat ze over het algemeen minder gebruik maken van zorg.

Maximaal vrijwillig eigen risico is voordeliger

Meer dan 80 procent van de verzekerden met een vrijwillig eigen risico van 500 euro, heeft er daadwerkelijk financieel profijt van. De premiekorting die ze krijgen vanwege het risico ligt hoger dan de extra eigen betalingen die ze moeten maken. Het maximale eigen vrijwillig eigen risico is 500 euro. Hierdoor komt het totale eigen risico voor de zorgverzekering 2017 op en bedrag van 885 euro. Voor verzekerden die kiezen voor een lager vrijwillig eigen risico is de keuze vaak minder financieel profijtelijk. Zij betalen zelf soms meer aan de zorg dan dat de premiekorting oplevert.

7 procent kiest voor een vrijwillig eigen risico terwijl het financieel niet profijtelijk was

Uit de gegevens van het CPB blijkt dat 7 procent van de verzekerden weer kiest voor een vrijwillig eigen risico, terwijl uit de afgelopen twee jaren bleek dat het voor hun niet financieel profijtelijk was. Voor een merendeel van deze groep was deze keuze ook in het derde opeenvolgende jaar niet financieel profijtelijk. Het lijkt er op dat er niet altijd rationeel gekozen wordt voor een vrijwillig eigen risico.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Verzekeraar houdt meer geld over

Verzekeraars houden meer geld over aan een verzekerde die kiest voor een vrijwillig eigen risico. In de jaren 2009 tot en met 2013 lag dat bedrag op 330 euro per jaar per verzekerde. Dit bedrag wordt berekend door het verschil te berekenen tussen de inkomsten en uitgaven van verzekeraars tussen beide groepen met en zonder vrijwillig eigen risico. Verzekerden met een vrijwillig eigen risico betalen ongeveer 70 euro per jaar meer zelf in vergelijking met verzekerden zonder vrijwillig eigen risico. De premiekorting bedraagt gemiddeld 165 euro per jaar voor een vrijwillig eigen risico.

Simon den Hollander

Simon den Hollander is oprichter en hoofdredacteur van het Zorgverzekering Informatie Centrum. Samen met zijn redactie houdt hij al het nieuws op het gebied van zorgverzekeringen bij.