Veel misvattingen over de zorgverzekering

Geschreven op door Peter Franssen

Eerder publiceerde het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) al een onderzoek waaruit bleek dat Nederlanders slecht geïnformeerd zijn over het zorgverzekeringsstelsel. Uit onderzoek van diverse andere zorgwebsites komt dezelfde conclusie. Uit andere onderzoeken blijkt dat Nederlanders gemiddeld weinig kennis hebben over de zorgverzekering 2017. De beperkte kennis is voornamelijk zichtbaar door een aantal misvattingen.

Misvatting 1: de inhoud van het basispakket wordt bepaald door de zorgverzekeraar

Bijna één op de drie Nederlanders denkt dat de inhoud van het basispakket bepaald wordt door de zorgverzekeraar. Dit is een misvatting, want de overheid legt vast welke zorg in het basispakket moet. Ook de hoogte van het eigen risico wordt bepaald door de overheid. De zorgverzekeraar kan wel zelf bepalen wat de hoogte is van de zorgpremie en ze kunnen bepalen hoe vrij je bent in het kiezen van bepaalde zorg (restitutie-, natura-, of budgetpolis).

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Misvatting 2: voor huisartsenzorg moet je eigen risico betalen

Misschien wel de meest zorgwekkende misvatting: maar liefst een op de vier Nederlanders denkt dat er voor een bezoek aan de huisarts eigen risico betaald moet worden. Dat is ernstig, want zo is er waarschijnlijk een groep mensen die mijdt om naar de huisarts te gaan, vanwege de verwachte kosten. Het vermijden van de huisarts kan ernstige gevolgen hebben. Daarentegen denkt ruim één op de vier Nederlanders onterecht dat het eigen risico niet geldt voor spoedeisende zorg in het ziekenhuis.

Misvatting 3: iedereen heeft een eigen risico

Drie op de vier Nederlanders denkt dat het eigen risico voor iedereen geldt. Dat klopt niet, want kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn meeverzekerd met hun ouders en voor deze groep geldt geen zorgpremie én geen eigen risico. Het is dus wel belangrijk om te weten als ouder dat er dus geen eigen risico betaald hoeft te worden voor zorg voor een zoon of dochter

Misvatting 4: Eigen risico en eigen bijdrage is hetzelfde

De termen ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’ worden vaak met elkaar verward. Maar liefst de helft van de Nederlanders denkt dat met deze termen hetzelfde bedoeld wordt. Echter wordt een eigen bijdrage soms gevraagd bij vergoeding van bepaalde zorg, bijvoorbeeld bij bepaalde medicatie. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Het is van belang om het onderscheid te weten, want het kan een financiële tegenvaller zijn als je ergens een eigen bijdrage moet betalen en je verwacht dat je zo je eigen risico verbruikt.

Beperkte voorlichting

De beperkte kennis over de zorgverzekeringen wordt in verband gebracht met beperkte voorlichting in Nederland. Elke zorgverzekeraar is nu verplicht om een ‘zorgverzekeringskaart’ te publiceren bij elke basisverzekering die ze aanbieden. Op deze kaart wordt in eenvoudige taal uitgelegd wat er wel en niet vergoed wordt. Mogelijk krikt de kennis over de zorgverzekeringen onder Nederlanders op deze manier wat op.

Peter Franssen

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws over de financiele aspecten voor de Nederlandse zorgconsument. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom de vergoedingen in het basispakket, de maandelijkse zorgpremie, het eigen risico en het kiezen van een voordelige zorgverzekering.