‘NZa kan problemen informatie zorgverzekering niet bewijzen’

Geschreven op door Jetty Overdijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de drie zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en CZ onterecht op de vingers getikt. De drie verzekeraars stapten naar de rechter nadat de NZa ze had opgedragen klanten beter te informeren. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stelt de zorgverzekeraars in het gelijk.

Telefoontjes met vragen
In 2015 deed TNS NIPO namens de NZa onderzoek naar de klantenservices van zorgverzekeraars. Er werden zogenaamde ‘mystery callers’ ingezet; nepbellers die vragen hebben over bijvoorbeeld de polisvoorwaarden. Zo moest worden gemeten hoeveel vragen de zorgverzekeraars juist konden beantwoorden.

De Zorgautoriteit koos bewust voor de overstapperiode, omdat er dan heel wat consumenten om informatie vragen. Zij hebben juiste informatie nodig om een weloverwogen keuze voor een zorgverzekering te maken. Het onderzoek wees uit dat heel wat verzekeraars verkeerde informatie gaven.

Onterechte aantijging
De drie grote verzekeraars waren het niet eens met de aantijgingen van de Zorgautoriteit, omdat ze het onderzoek nooit hebben mogen inzien. Dat vindt de rechter onterecht. Zilveren Kruis, VGZ en CZ konden zich namelijk niet verweren tegen de aantijgingen.

De rechter vindt ook dat de NZa zelf onderzoek had moeten doen. De toezichthouder had het niet moeten uitbesteden. De NZa kan, volgens de rechter, niet bewijzen of zorgverzekeraars foutieve informatie hebben verspreid.

Correct antwoorden
De voorzieningenrechter geeft de Zorgautoriteit wel gelijk in de eis dat zorgverzekeraars vragen correct horen te beantwoorden. Ze zijn wettelijk verplicht consumenten juist voor te lichten over de zorgverzekering.

De Tweede Kamer uitte veel kritiek op de zorgverzekeraars, omdat ze ‘hun zaakjes niet op orde’ zouden hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit is nu aan zet. Zij moet met een besluit komen over het bezwaar dat de zorgverzekeraars hebben aangetekend.

Jetty Overdijk

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws rondom de veranderingen in zorg, politieke ontwikkelingen met betrekking tot de zorg in Nederland en het Nederlandse zorgstelsel in het algemeen.