Nederlanders vinden dat dure medicatie vanuit de zorgverzekering moet worden vergoed

Geschreven op door Simon den Hollander

Een meerderheid van medicijngebruikers wil dat dure medicijnen vergoed worden door de zorgverzekering, de helft is bereid om hiervoor een hogere zorgpremie te betalen. Tevens vindt het merendeel van de ondervraagden dat de winsten van de farmaceutische industrie beperkt moeten worden. Dit blijkt uit een enquêteonderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Maatschappelijke discussie rondom dure geneesmiddelen

De laatste jaren hebben dure geneesmiddelen voor veel maatschappelijke discussie gezorgd en staat het onderwerp regelmatig op de politieke agenda. Het IVM vindt het belangrijk dat er ook geluisterd wordt naar de mening van de medicijngebruiker. Vanwege deze reden heeft het instituut besloten om patiënten die gebruik maken van dure geneesmiddelen, een enquête te laten invullen, 590 leden van het panel hebben de vragenlijst ingevuld.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor lage prijzen

Ruim 9 van de 10 respondenten vindt dat fabrikanten van geneesmiddelen verantwoordelijk zijn voor zo laag mogelijke prijzen van nieuwe medicijnen. Zo vindt 39 procent dat tien procent winst voor de farmaceuten voldoende is en 22 procent vindt een winstpercentage van vijf procent genoeg. De winsten die de respondenten acceptabel achten, liggen daarmee twee keer lager dan de daadwerkelijke winst in de farmaceutische industrie. Driekwart van de respondenten is van mening dat nieuwe geneesmiddelen altijd vergoed moeten worden voor ernstig zieken, ongeacht de prijs. Tevens vindt 80 procent van de deelnemers dat patentbescherming van medicijnen verkort moet worden. Als deze periode verkort wordt, kunnen fabrikanten onderling gaan concurreren, wat vaak lagere prijzen als gevolg heeft.

Kleine meerderheid is bereid om meer te betalen

Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en geneesmiddelen is een kostbaar proces. Meer dan de helft van de respondenten (52%) vindt een prijs hoger dan 30.000 euro voor nieuwe geneesmiddelen acceptabel. Iets meer dan 20 procent vindt een bedrag hoger dan 90.000 euro nog acceptabel. Het IVM geeft aan dat de acceptatie van de hoge prijs wijst op een tekort aan kennis van de werkelijke kosten van geneesmiddelen onder medicijngebruikers. Van de respondenten geeft 52 procent aan bereid te zijn om extra te betalen voor de financiering van geneesmiddelen. De overige groep, een kleine minderheid, vindt dat ze al genoeg betalen voor de zorgverzekering. Vrouwen zijn minder snel bereid om extra premie te betalen voor de zorgverzekering dan mannen.

Simon den Hollander

Simon den Hollander is oprichter en hoofdredacteur van het Zorgverzekering Informatie Centrum. Samen met zijn redactie houdt hij al het nieuws op het gebied van zorgverzekeringen bij.