Nederlanders hebben weinig kennis over zorgverzekeringen

Geschreven op door Peter Franssen

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders weinig kennis hebben van zorgverzekeringen. Ruim 1000 deelnemers hebben een zorgkennistest gedaan. Uit de test kwam een gemiddelde van 5,6 naar voren. Vrouwen en mannen scoren nagenoeg hetzelfde. Eén op de drie deelnemers behaalde een onvoldoende score. Voornamelijk werklozen en mensen met een laag inkomen scoren laag, zij hadden een gemiddelde score van 5,2. Van de 1031 deelnemers behaalde twee deelnemers een 8,9, het hoogste cijfer. Tien deelnemers behaalden een 1.

Weinig kennis over polis

Uit de kennistest blijkt dat zo’n 33 procent nog nooit gehoord heeft van natura-, restitutie-, of budgetpolis. Maar liefst 40 procent weet niet wat voor soort basispolis hij zelf heeft. Veel respondenten wisten vragen over vergoedingen, eigen bijdragen en het eigen risico onvoldoende te beantwoorden.

Onduidelijkheid over eigen risico

Over het eigen risico is veel van doen in het nieuws, men is ontevreden dat deze elk jaar maar blijft stijgen. Echter blijkt uit het onderzoek van Pricewise.nl dat veel mensen niet goed weten waar het eigen risico nu eigenlijk voor gebruikt wordt. Zo denkt ruim de helft van de respondenten dat het eigen risico geldt voor onder andere tandarts- en fysiotherapiebehandelingen. Bijna 17 procent denkt dat een bezoek aan de huisarts ten koste gaat van het eigen risico en 35 procent denkt dat het voor de kraamzorg geldt. Aan de andere kant denkt één derde van de deelnemers dat ziekenhuisoperaties, ambulancevervoer, spoedeisende hulp en bloedprikken juist niet ten goede gaan van het eigen risico. Ook over de eigen bijdrage blijkt onduidelijkheid. Zo vermoedt ruim de helft van de respondenten dat er geen eigen bijdrage meer betaald hoeft te worden als het eigen risico is opgemaakt. Daarnaast veronderstelt 62 procent dat de eigen bijdrage verhoogd kan worden door een lagere premie te betalen. Echter geldt dit alleen voor het eigen risico.

Verwarring over professionele zorgverleners

Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat er verwarring is over welke instellingen professionele zorgverleners zijn. Dat een ziekenhuis een professionele zorgverlener is, weet 83 procent van de respondenten juist te antwoorden. Daarentegen worden de zorgverzekeraar (21%), mantelzorger (18%), huishoudelijke hulp (17%) en het ministerie van Volksgezondheid (6%), onjuist gezien als professionele zorgverlener.

Basiskennis over gezondheidszorg noodzakelijk

Hans de Kok, directeur van Pricewise, vindt het ‘opmerkelijk en ongelukkig’ dat er zo weinig kennis is over de zorgverzekering. Hij vindt dat een bepaalde basiskennis over de gezondheidszorg noodzakelijk is, om je zo goed voor te kunnen bereiden op eventuele zorgbehoeften en zorgkosten in de toekomst. De dure campagnes die de overheid in het verleden heeft gedaan om de kennis over de gezondheidszorg op te krikken, lijken niet tot nauwelijks de kennis te hebben verbeterd, stelt de Kok.

Peter Franssen

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws over de financiele aspecten voor de Nederlandse zorgconsument. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom de vergoedingen in het basispakket, de maandelijkse zorgpremie, het eigen risico en het kiezen van een voordelige zorgverzekering.