Nederlander weet maar weinig over zorgverzekering

Geschreven op door Jetty Overdijk

Nederlanders zijn nog steeds maar slecht op de hoogte van de dekking van hun zorgverzekering. Een jaar geleden trok de overheid geld uit voor een dure campagne: ‘De zorg verandert mee’. Een vergelijkingssite nam de proef op de som, en daaruit blijkt dat de ondervraagde Nederlanders een onvoldoende (5.3) scoren op de kennis over zorgverzekeringen.

Zo weet maar liefst 44 procent van de ondervraagden de basisverzekering niet bij naam te noemen. De verzekerde heeft geen idee of hij een restitutie-, natura-, of budgetpolis heeft.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Polissen
Zelfs als de onderzoekers een aanwijzing gaven, zoals bijvoorbeeld ‘heeft u een naturapolis?’, wisten ondervraagden niet of dat bij hen het geval is. Dat is bij een kwart van hen het geval. Een derde weet niet wat een restitutiepolis is en een overgrote meerderheid (ruim 70 procent) kent het verschil tussen een budgetpolis en een naturapolis niet.

Meer dan de helft van die groep heeft nog nooit van het woord ‘budgetpolis’ gehoord.

Dekkingen
Ook over de dekkingen zijn verzekerden maar slecht op de hoogte. Slechts 18 procent van de ondervraagden weet dat logopediebehandelingen in het basispakket zitten. Opvallend is wel dat veel mensen – ruim 70 procent – weten dat de fysiotherapie pas vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed wordt.

83 procent weet dat tandartsbehandelingen slechts in uitzonderlijke gevallen vergoed worden. Maar over de kosten van medicijnen is slechts één op de drie goed op de hoogte. Bijna iedereen weet dat de huisarts onder de basisverzekering valt, en 72 procent weet dat er geen eigen risico geldt voor het consult.

 

Lees ook
medische documenten en rekenmachine
Alle premies + wijzigingen voor de zorgverzekering 2018

Lees alle premies en wijzigingen voor de zorgverzekering 2018. Informatie over het eigen risico, de zorgtoeslag én het belangrijkste actuele nieuws rondom de zorgverzekeringen 2018. Inclusief het handigste overzicht met alle zorgpremies 2018 (per type polis: naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis en budgetpolis).

 

Slecht op de hoogte
De rest van het onderzoek is opvallend negatief. Zo weet maar 1 op de 4 dat een cursus stoppen met roken in het basispakket is opgenomen. De kennis over de eigen bijdrage is bedroevend. Gemiddeld scoort de verzekerde een 4. Niet meer dan 18 procent weet dat je een eigen bijdrage niet kunt verhogen voor een lagere premie.

Dat komt mogelijk doordat verzekerden de begrippen ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’ door elkaar halen, of denken dat de begrippen hetzelfde betekenen.

 

Jetty Overdijk

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws rondom de veranderingen in zorg, politieke ontwikkelingen met betrekking tot de zorg in Nederland en het Nederlandse zorgstelsel in het algemeen.