Meer transparantie in ziekenhuistarieven

Geschreven op door Peter Franssen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangegeven dat er meer transparantie moet komen in de zorgtarieven van ziekenhuizen. Dit houdt in dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen hun tarieven openbaar moeten maken. Ze wil hiermee bereiken dat de zorg openbaar en inzichtelijk wordt voor alle verzekerden. Elke patiënt heeft volgens haar recht op alle informatie die van belang kan zijn voor het kiezen van een behandeling.

Goede keuzevrijheid is er alleen met inzicht in kwaliteit en prijs

Minister Schippers vindt transparantie op het gebied van kwaliteit en prijs in de gezondheidszorg belangrijk. In principe geldt er een keuzevrijheid in de zorgaanbieders, maar volgens Schippers is die keuzevrijheid pas volledig als de patiënt inzicht heeft in de kwaliteit en prijs van de zorgbehandelingen. Juist in de periode dat mensen informatie over de zorgverzekering 2017 willen hebben, is deze transparantie belangrijk.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Alle contractuele afspraken openbaar

Minister Schippers wil graag het toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) gebruiken in het afdwingen van zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars om de tarieven online te openbaren. De wens is dat op termijn alle contractuele afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars openbaar zijn. Voor patiënten kan de openbaarheid van de zorgtarieven vooral interessant zijn als de behandelingen binnen het verplichte eigen risico vallen. Zo krijgt de verzekerde goed inzicht in de eigen kosten die gemaakt moeten worden en kan men dit meenemen in het keuzeproces.

Kritiek

Patiënten- en consumentenorganisaties reageren positief op het voorstel van de minister voor meer transparantie in de tarieven. Echter wordt er ook kritiek gegeven. Zo geven hoogleraren gezondheidseconomie Wim de Groot en Henriëtte Maassen- van den Brink aan dat de openbare tarieven weinig op zullen leveren. Tevens zijn ze van mening dat door deze transparantie de zorg alleen nog maar duurder wordt. Zij verwachten dat patiënten een hoger tarief in verband brengen met een hogere kwaliteit, terwijl dit vaak helemaal niet het geval hoeft te zijn. Dit zou waarschijnlijk betekenen dat voornamelijk bij duurdere behandelingen, die buiten het eigen risico vallen, patiënten geneigd zijn om te kiezen voor een behandeling met een duurder tarief.

Peter Franssen

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws over de financiele aspecten voor de Nederlandse zorgconsument. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom de vergoedingen in het basispakket, de maandelijkse zorgpremie, het eigen risico en het kiezen van een voordelige zorgverzekering.