Kosten zorgverzekering blijven stijgen tot 2018

Geschreven op door Jetty Overdijk

De kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) blijven stijgen tot aan 2018. In dat jaar komen de kosten te liggen op 51,8 miljard euro. Dat is 9,2 miljard euro meer in vergelijking met 2014.

Sinds de invoering van particuliere zorgverzekeraars in plaats van het ziekenfonds, liggen de kosten van een zorgverzekeraar ieder jaar hoger. Voorlopig komt daar ook nog geen eind aan, zo berekent de Algemene Rekenkamer.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Zorgverzekeringswet
De Zorgverzekeringswet is een wet die vooral bedoeld is voor de inhoud van het basispakket. In dat basispakket zit de zorg die voor iedereen standaard vergoed wordt. Het basispakket is voor iedereen gelijk, ongeacht bij welke zorgverzekeraar de verzekerde zijn zorgverzekering heeft afgesloten. Voor sommige zorg geldt een verplicht eigen risico.

Ieder jaar wordt de Zorgverzekeringswet aangepast. De laatste jaren kleedde de overheid het basispakket meer uit dan aan. Ieder jaar wordt op Prinsjesdag de inhoud van het basispakket bekendgemaakt. De verwachting voor de zorgverzekering 2016 is dat er voor het eerst meer behandelingen worden vergoed, dan er worden uit gehaald.

Kostenposten
De grootste kostenpost bedraagt in 2018 20 miljard euro. Dat is de medische specialistische zorg. Dat is zorg waarvoor men naar het ziekenhuis moet, zoals bijvoorbeeld de neuroloog of de KNO-arts. De komende jaren blijven de kosten voor de huisarts en GGZ ongeveer hetzelfde als vorig jaar.

Zorgpremie 2018
De verwachting is dat de zorgpremie de komende jaren zal stijgen. De zorgpremie is een vast bedrag dat men maandelijks of jaarlijks moet betalen aan de zorgverzekeraar. De overheid berekent ook een bedrag, de zogenaamde nominale rekenpremie. Dat is het bedrag dat de zorgverzekeraar volgens de overheid zou moeten vragen. Toch mogen zorgverzekeraars daarvan afwijken.

De stijging van de zorgkosten komen dus vooral voor rekening van de verzekerde. De komende jaren zullen de kosten stijgen. Verzekeraars kunnen de stijging van de premie beperken door zelf hun financiële reserves aan te spreken.

Jetty Overdijk

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws rondom de veranderingen in zorg, politieke ontwikkelingen met betrekking tot de zorg in Nederland en het Nederlandse zorgstelsel in het algemeen.