Hoogleraren positief over zorgverzekering

Geschreven op door Jetty Overdijk

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) werd ingevoerd en het ziekenfonds verdween. Twee hoogleraren beoordelen nu onder andere de toegankelijkheid, transparantie, zorgkosten, betaalbaarheid en de keuze aan polissen. Dat schrijft Zorgvisie.

Kwaliteit minst vooruit

De hoogleraren Economie Wim Groot (Universiteit Maastricht) en hoogleraar Henriette Maassen van den Brink (Universiteit van Amsterdam) zijn het met elkaar eens over de kwaliteit: die is het minst vooruit gegaan. Dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van de zorg laag is, maar dat het moeilijker is geworden het te beoordelen.

Volgens de hoogleraren is de Zorgverzekeringswet toegankelijk en betaalbaar. Sinds de invoering van de wet zijn de wachtlijsten voor medisch specialistische zorg verdwenen. De wachttijden zijn ook korter geworden.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Het eigen risico

Of de zorgverzekering betaalbaar is, wordt vooral bepaald door het eigen risico. Dat bedrag is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Daardoor hebben meer mensen moeite met het betalen van het eigen risico. Volgens Groot en Maassen van den Brink nemen de zorgkosten alleen maar toe door de langdurige zorg. Kosten voor verpleging, verzorging en ondersteuning zijn in Nederland hoger dan in andere landen.

eigen-risico-ontwikkeling

Iedere maand krijgen veel verzekerden een zorgtoeslag. Voor de minima geldt dat deze toeslag de zorgpremie grotendeels dekt. Toch zien veel verzekerden de zorgpremie als een grote maandelijkse uitgave.

Keuzevrijheid

In 2014 lag de keuzevrijheid enorm onder vuur. Eén van de missies van de ‘nieuwe’ Zorgverzekeringswet was dat de keuzevrijheid vergroot zou worden. Die missie is geslaagd, vinden de hoogleraren. Ze geven als argument dat verzekerden jaarlijks mogen overstappen naar een andere zorgverzekering.

De hoogleraren zijn echter niet te spreken over de transparantie. Het is voor veel verzekerden niet duidelijk waarop de zorgverzekeraars besluiten baseren. Daarnaast hebben veel mensen het gevoel dat de zorgverzekeraar te vaak op de stoel van de dokter gaat zitten.

Jetty Overdijk

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws rondom de veranderingen in zorg, politieke ontwikkelingen met betrekking tot de zorg in Nederland en het Nederlandse zorgstelsel in het algemeen.