Eigen risico zorgverzekering blijft toch gelijk in 2018

Geschreven op door Peter Franssen

De vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben via formateur Zalm naar buiten gebracht dat zij het eigen risico voor de zorgverzekering in 2018 toch gelijk zullen houden. Op Prinsjesdag werd nog door het huidige demissionaire kabinet naar buiten gebracht dat het eigen risico in 2018 zou stijgen naar 400 euro. Het verplichte eigen risico blijft komend jaar dus staan op 385 euro. Het besluit zorgt er volgens minister Schippers wel voor dat de zorgpremie 2018 met ongeveer 10 euro op jaarbasis hoger uit zal vallen.

 

Lees ook
zorgverzekering 2019
Gemiddelde premie zorgverzekering 2019 vijf euro omhoog

Nederlanders zullen naar verwachting zo’n 5 euro duurder uitzijn voor…

 

Spoedprocedure
Formateur Zalm heeft via een brief aan minister Schippers gevraagd om de voor de uitvoering van het besluit benodigde spoedprocedure in gang te zetten. Er is haast bij, want voor 1 oktober moet alles geregeld zijn, zodat alle zorgverzekeraars hun tarieven voor de zorgpolissen in 2018 kunnen vaststellen.

Zorgpremie in 2018 nog hoger
Het gelijkblijven van het eigen risico houdt volgens minister Schippers wel in dat de zorgpremies in 2018 met nog eens 10 euro op jaarbasis extra zullen stijgen. De raming van het kabinet, die op Prinsjesdag naar buiten werd gebracht, ging nog uit van een premiestijging van 72 euro op jaarbasis (6 euro per maand), maar die raming klopt nu niet meer volgens de minister.

Politieke standpunten
Tijdens de verkiezingen van maart 2017 leek het erop dat er geen partijen waren die het eigen risico wilde laten stijgen. De meeste partijen gaven aan voor een daling, of zelfs voor afschaffing van het eigen risico te staan. De aangekondigde stijging kwam hierdoor voor velen als een grote verrassing. Fractieleider Buma van het CDA gaf aan te verwachten dat het besluit om het eigen risico gelijk te houden mensen “grote rust” zal geven.

Peter Franssen

Voor de nieuwsredactie van het Zorgverzekering Informatie Centrum publiceer ik het relevante zorgnieuws over de financiele aspecten voor de Nederlandse zorgconsument. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom de vergoedingen in het basispakket, de maandelijkse zorgpremie, het eigen risico en het kiezen van een voordelige zorgverzekering.